ČLÁNOK
Do konca júla poskytli banky podnikom a obyvateľstvu úvery za 349,1 mld. Sk
26. augusta 2003

Objem úverov podnikom a obyvateľstvu vzrástol v júli medzimesačne o 5 mld. Sk a dosiahol 349,1 mld. Sk. Medziročná dynamika rastu úverov nepotvrdila klesajúci trend od začiatku roka a medzimesačne sa zrýchlila o 0,2 percentuálneho bodu a dosiahla 11,8 %. Medzimesačný prírastok objemu úverov podnikom a obyvateľstvu najviac ovplyvnil nárast korunových úverov o 3 mld. Sk, ako aj úverov v cudzej mene o 2 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Na prírastku korunových úverov sa podľa NBS podieľali predovšetkým úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré pravdepodobne v dôsledku rastu hypotekárnych úverov stúpli medzimesačne o 2 mld. Sk a dosiahli 70,6 mld. Sk. Korunové úvery podnikom sa oproti júnu zvýšili mierne o 1 mld. Sk na 227,8 mld. Sk, zvýšil sa však záujem podnikov o úvery v cudzej mene, ktoré celkovo vzrástli o 2 mld. Sk a dosiahli 50,7 mld. Sk.

Čistý úver vláde vo fixnom kurze roku 1993 dosiahol v júli 267,4 mld. Sk a medzimesačne rástol o 1,9 mld. Sk. Bežné hospodárenie vlády sa medzimesačne zhoršilo o 3,6 mld. Sk, keď júlové výdavky štátneho rozpočtu v objeme 30,3 mld. Sk prevýšili rozpočtové príjmy 26,7 mld. Sk. Hospodárenie rozpočtu skončilo k ultimu júla s deficitom 31,2 mld. Sk, pri celkových príjmoch 127,7 mld. Sk a výdavkoch 158,8 mld. Sk.

Na prehĺbenie dlžníckej pozície verejného sektora pôsobil popri zhoršení bežného hospodárenia vlády aj pokles vkladov mimorozpočtových prostriedkov štátnych orgánov. Na zmiernenie zadlženia pôsobili najmä prostriedky získané z deblokácií v objeme 1,5 mld. Sk, nárast vkladov orgánov územnej samosprávy, vkladov štátnych fondov a pokles úverov poskytnutých orgánom SR. Veriteľská pozícia Fondu národného majetku SR (FNM) voči bankovému sektoru v júli medzimesačne mierne vzrástla o 500 mil. Sk a dosiahla 7,6 mld. Sk, predovšetkým vplyvom príjmu z predaja podielu FNM v Banke Slovakia, a.s. a nárastu vkladov FNM v NBS a v obchodných bankách. Na jej pokles pôsobili realizácie štátnych záruk.

Ministerstvo financií SR v júli pristúpilo po prvýkrát v tomto roku k emitovaniu štátnych pokladničných poukážok (ŠPP) formou americkej aukcie s nelimitovanou sumou emisie bez stanovenia minimálnej ceny. V prvej aukcii emitent neakceptoval ani jednu z predložených ponúk investorov. V ďalších dvoch úspešných aukciách rezort financií emitoval ŠPP v celkovom objeme 5,2 mld. Sk za priemerný ročný výnos 5,16 %. Obidve emisie majú lehotu splatnosti 364 dní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS