ČLÁNOK
Do bázy stredoeurópskeho indexu CESI pribudla VÚB
18. apríla 2001

Výsledkom pracovného zasadnutia Výboru stredoeurópskeho indexu CESI, ktoré sa konalo 10. až 11. apríla v Ľubľane, je revízia zloženia indexu na nasledujúci polrok. Báza indexu bude tvorená 42 spoločnosťami, pričom počet slovenských reprezentantov sa v porovnaní s uplynulým polrokom zvýšil na štyroch. Okrem doterajších spoločností Slovnaft, Slovakofarma a Nafta pribudne do bázy aj VÚB. Informovala o tom Oľga Dlugopolská z Burzy cenných papierov v Bratislave.

Nová báza indexu CESI vstupuje do platnosti od prvého májového pracovného dňa. Okrem bratislavskej burzy sa na projekte stredoeurópskeho indexu podieľajú aj burzy v Prahe, Varšave, Ľubľane a Budapešti. Celková kapitalizácia kótovaných trhov týchto piatich búrz predstavuje 44,415 mld. USD, pričom 8 kótovaných spoločností bratislavskej burzy sa na tomto objeme podieľa iba sumou 371,691 mil. USD, čo predstavuje 0,84 %. Najvyššiu kapitalizáciu 24,354 mld. USD a podiel 54,8 % má 212 kótovaných spoločnosti varšavskej burzy. Nasleduje burza v Budapešti s podielom 20,4 %, Praha s 18,8 % a Ľubľana s 5,1 %.

Štyri slovenské spoločnosti zahranuté v báze indexu CESI majú kapitalizáciu 323,254 mil. USD, čo tvorí 1,1 % kapitalizácie všetkých spoločností tvoriacich túto bázu. Varšava dosahuje podiel 50 %, Budapešť 23 %, Praha 20,7 % a Ľubľana 5,2 %.

Revízia zloženia stredoeurópskeho indexu CESI sa uskutočňuje dvakrát za rok, vždy na základe polročných výsledkov k 31. marcu, resp. 30. septembru príslušného roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS