ČLÁNOK
Do ASS pribudlo v minulom roku 28 nových fondov
7. marca 2002

Členská základňa Asociácie správcovských spoločností (ASS) sa počas minulého roka rozšírila o troch riadnych a štyroch pridružených členov, pribudlo 28 nových podielových fondov a majetok vo všetkých fondoch členov ASS dosiahol ku koncu roka takmer 9,6 mld. Sk, čo predstavuje 50-percentný medziročný prírastok. Pri príležitosti 5. výročného zhromaždenie členov ASS o tom informovala asociácia.

Riadni členovia ASS rozhodli a rozšírení doterajšieho päťčlenného predstavenstva o dvoch nových členov. Po odstúpení z funkcie člena predstavenstva ASS Jozefa Oravkina na vlastnú žiadosť sa tak predstavenstvo ASS stáva šesťčlenným. Novými členmi predstavenstva ASS sa stali predseda predstavenstva a riaditeľ Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Miloslav Mlynár a riaditeľ odboru Správy klientskych portfólií Všeobecnej úverovej banky, a.s. Marián Matušovič

Plán činnosti ASS na rok 2002 predpokladá aktívnu účasť na pripomienkovaní navrhovaných právnych noriem ovplyvňujúcich oblasť kolektívneho investovania. Podľa predstaviteľov asociácie bude ASS taktiež iniciatívne predkladať vlastné návrhy na zmeny platných zákonov s cieľom prispieť k ďalšiemu rozvoju slovenského finančného trhu.

ASS sa naďalej bude venovať zvyšovaniu odbornej úrovne pracovníkov svojich členov a iných účastníkov finančného trhu organizovaním špecializovaných seminárov Portfólio manažment a Investičné poradenstvo. Dôležitou aktivitou ASS je informovanie odbornej, ale aj širokej verejnosti o možnostiach kolektívneho investovania a poskytovanie podrobných informácií o hospodárení podielových fondov svojich členov. V oblasti medzinárodných vzťahov si ASS udržiava už druhý rok štatút pozorovateľa v celoeurópskom združení investičných spoločností a fondov FEFSI. V súvislosti s tým plánuje ASS v najbližšej budúcnosti vyriešiť otázku financovania svojho plnoprávneho členstva v tejto organizácii.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS