ČLÁNOK
Dnes sa začal tender na predaj Slovenskej poisťovne
18. júna 2001

Záujemcovia môžu najneskôr do 23.júla 2001 prejaviť predbežný záujem o kúpu strategického podielu v tejto spoločnosti.

V denníku Financial Times súčasne vyšiel inzerát, v ktorom sa ponúka balík akcií, ktoré vlastní Slovenská poisťovňa v Istrobanke, a.s. Bratislava. Podľa časového harmonogramu privatizácie SP, ktorý schválila Riadiaca skupina pre privatizáciu SP budú môcť potencionálni investori do 3.spetembra tohto roka doručiť predbežnú ponuku, pričom 6. septembra 2001 sa uskutoční výber zúženého okruhu potenciálnych investorov, ktorým bude umožnené od 10. septembra 2001 vykonať v SP proces due diligence (hĺbkovej kontroly) Doručenie záväzných ponúk sa očakáva 1.decembra tohto roka. Nový nadobúdateľ akcií SP, ktoré sú v portfóliu štátu a Fondu národného majetku SR by mal byť známy v decembri 2001.

Jozef Mach, pracovník odboru vzťahov s verejnosťou MF Finančné noviny informoval o tom, že riadiacu skupinu pre privatizáciu SP na jej zasadnutí, ktoré sa konalo 15. júna tohto roka oboznámil privatizačný poradca Deloitte & Touche s návrhom informačného memoranda a ďalšími vstupnými dokumentmi.

Základné imanie SP po zapísaní do obchodného registra dosiahne 3,5 mld Sk. Zvýšenie v objeme 2 mld Sk uskutočnilo ešte v decembri 1999 MF SR. Zapísanie do obchodného registra a následné zaregistrovanie v Stredisku cenných papierov je však blokované predbežným opatrením spoločnosti B-Consult, ktorá je majiteľom takmer 10% balíka akcií SP a patrí do štruktúry holdingu Penta Group. Po zápise do obchodného registra sa podiel MF SR na základnom imaní zvýši na 57,14%. Podiel FNM SR naopak klesne z 50,55 na 21%. Štát tak spoločne bude vlastniť zhruba 78% balík akcií, ktorý bude určený na predaj strategickému investorovi. Hospodársky výsledok Slovenskej poisťovne (SP) prekročí za rok 2000 plánovaný objem 70 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS