ČLÁNOK
Dnes koruna čaká na dáta o zahraničnom obchode.
30. januára 2002

V dopoludňajších hodinách kurz oslabil až k 42,40 Sk za euro, po nákupoch hlavne zahraničnými bankami sa kurz začal vracať späť a popoludní sa pohyboval medzi 42,20 – 42,27 Sk za euro.

Dnes Štatistický úrad zverejní dáta o zahraničnom obchode za december 2001. predpokladáme, že celoročný deficit skončí tesne pod úrovňou 100 mld Sk i keď samotné číslo už je z hľadiska makroekonomiky irelevantné. Dôležitejší je trend a ten poukazuje na nezlepšovanie situácie v obchodnej bilancii v tomto roku. Predpokladáme, že v tomto roku dosiahne obchodná bilancia deficit 90 – 95 mld Sk a spôsobí deficit na bežnom účte vo výške okolo 85 mld Sk. V prípade neprivatizácie SPP a nepritekania dostatočného objemu voľnej meny do ekonomiky (/či už cez zahraničné investície alebo emisie dlhopisov) by koruny mohla stratiť krytie a už na konci roku, resp v priebehu prvého kvartálu 2003 sa významne prehĺbia depreciačné tlaky.

Včerajšie vyjadrenia poradcu CSFB pre privatizáciu SPP znamenajú, že v súčasnej fáze sa privatizácia v pôvodnom zámere nedá zastaviť, dá sa len zrušiť. A zrušenie privatizácie by mohlo priviesť asi len pád vlády, teda vyslovenie nedôvery premiérovi v parlamente. V kontexte ďalších vyhlásení SDL, že pád vlády je menej dôležitý ako zastavenie (alebo zmena) privatizácie SPP navodzujú značne nervóznu atmosféru a vnášajú na trhy vysokú neistotu, ktorá nájde svoj odraz najskôr v kurze koruny. Ponuky na odkup 49% SPP by mali byť podané do konca februára a víťaz by mal byť známy v marci.

Záverečné kotácie na trhu: 42,26 Sk za euro, 49,10 SK za dolár a 1,329 Sk za jednu českú korunu.

Hlavnou udalosťou na peňažnom trhu bol v utorok dvojtýždňový sterilizačný repotender Národnej banky Slovenska (NBS). „Dopyt bánk v nej dosiahol 22,1 mld. Sk, pričom centrálna banka krátila dopyt o 1,1 mld. Sk,“ uviedol díler ČSOB Miro Žužič. Ceduľová banka tak akceptovala objem 21 mld. Sk pri priemernom výnose 7,73 % p.a., čo zodpovedá aj minimálnemu dosiahnutému výnosu. Maximálna úroková miera v pravidelnom repotendri bola 7,74 % p.a. Podľa výsledkov repotendrov v uplynulých týždňoch dochádza podľa dílera k miernemu poklesu výnosov v repotendri.

Na účtoch v NBS držali v utorok bankové domy 29,821 mld. Sk, čo na kumulatívnej báze predstavuje plnenie povinných minimálnych rezerv na 99,33 %. Podľa Žužiča je v súčasnosti likvidita v sektore rozdelená veľmi nerovnomerne. „Niektoré banky zrejme nemajú dostatočné kreditné linky, čo spôsobilo zvýšenie úrokových sadzieb najkratších peňazí,“ dodal. V utorok očakáva na peňažnom trhu miernu korekciu cien smerom dolu.

V stredu do sektora príde 23 mld. Sk zo splatného sterilizačného repotendra NBS. Na druhej strane peňažný trh opustí 21 mld. Sk z aktuálneho repotendra a ďalšie 2 mld. Sk z pondelkovej aukcie dvojročných štátnych dlhopisov.

Najväčšia aktivita sa v utorok sústredila na jednodňové depozitá. Komerčné banky ráno kótovali overnighty na úrovni 7,75 / 7,9 % p.a. a podľa Žužiča sa počas obchodovania zvýšili na 7,85 / 7,95 % p.a. Tom/nexty a spot/nexty sa pohybovali v závere obchodovania na úrovni 7,75 / 7,85 % p.a. Cena týždňových a dvojtýždňových peňazí bola 7,55 / 7,65 % p.a. Mesačné úložky kótovali bankové domy pri cene 7,5 / 7,7 % p.a. Fondy s dvojmesačnou až ročnou splatnosťou boli v porovnaní s raňajšími cenami na nezmenenej úrovni 7,5 / 7,6 % p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS