ČLÁNOK
Dlžníci firmy Gala nereagujú na výzvu splatiť svoj dlh
4. augusta 2000

Správca konkurznej podstaty firmy Gala, a.s. Košice Jozef Olej vyzval 30. júna spoločnosti Nafta, a.s. Gbely, Slovakofarma, a.s. Hlohovec a Biotika, a.s. Slovenská Ľupča, aby splatili svoj dlh vo výške viac ako 350 mil. Sk. Ako pre agentúru SITA povedal J. Olej, na žiadosť mali dlžníci odpovedať do konca júla, avšak na výzvu v stanovenej lehote nereagovali.
Veritelia krachujúcej spoločnosti, medzi ktorými sú Slovenské elektrárne, a.s., daňový úrad a firma Kapitál, s.r.o., trvajú podľa jeho slov na uhradení tejto pohľadávky. Správca konkurznej podstaty preto v krátkom čase pripraví návrh na prieskumné pojednávanie, na ktorom zúčastnia aj veritelia. „Pred rozhodnutím veriteľov o ďalšom postupe vo vymáhaní pohľadávky nepredpokladám riešenie sporu súdnou cestou,“ povedal J. Olej.
SE poverili ešte v roku 1998 firmu Gala vymôcť pohľadávku od Stredoslovenských energetických závodov, š.p., Žilina. Gala tieto peniaze elektrárňam doteraz nevyplatila, použila ich totiž na nákup akcií dnes už skrachovanej AG Banky. Národná banka Slovenska prevod akcií na Galu nepovolila, peniaze však napriek tomu ostali v Nafte (133 mil. Sk), Biotike (35 mil. Sk) a v Slovakofarme (80 mil. Sk), od ktorých Gala akcie nakupovala. Hodnota týchto pohľadávok je bez započítania úrokov. Predseda predstavenstva Nafty Gbely Ján Holčík nedávno verejne odmietol možnosť vrátenia peňazí za nedokončenú transakciu.
Na spoločnosť Gala vyhlásil súd 6. apríla konkurz. Vo vrcholových orgánoch firmy bol od roku 1995 súčasný predseda dozornej rady Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. Ladislav Krajňák. Po predaji v roku 1998 už Krajňák v orgánoch spoločnosti nefiguroval. Návrh na konkurz podala v záujme urýchlenia vymáhania svojich pohľadávok Krajňákova firma Kapitál.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS