ČLÁNOK




Dlhy v drôtoch
22. decembra 2000

Banque de France v najnovšom vyhlásení varovala komerčné finančné inštitúcie pred ich nadmernou angažovanosťou v čoraz viac zadĺženom telekomunikačnom sektore. Toto dôrazné upozornenie prišlo vzápätí po tom, čo mobilný operátor Bouygues Telecom, ktorý je kontrolovaný konglomerátom firiem pod tým istým názvom, požiadal o úver vo výške 6 miliárd EUR na vybudovanie siete UMTS v záujme poskytovania takzvaných 3G-služieb.

Bouygues Telecom od svojho vzniku v roku 1994 už čerpal, prípadne mal úverové prísľuby vo výške 5,1 miliardy EUR, ktoré sú takisto určené na novú infraštruktúru tretej generácie. Banque de France v najnovšom vydaní svojho mesačníka vlastne opakuje nedávne upozornenie zo strany Bank of England, ako aj viacerých medzinárodných úverových agentúr, ktoré kategoricky tvrdia, že rapídny nárast počtu a objemu kreditných liniek smerom k telekomunikačnému sektoru, sa začína mohutne prejavovať v úverovom portfóliu jednotlivých komerčných bánk.

Špeciálna štúdia Banque de France o tomto probléme hovorí, že pôžičky telekomunikačnému sektoru začínajú byť veľmi rizikové, i keď dodáva, že objem týchto úverov je v podstate porovnateľný s najväčšími francúzskymi bankovými rivalmi v zahraničí.

Úverová angažovanosť francúzskych komerčných bánk voči telekomunikačným firmám predstavuje podľa najnovších dostupných údajov objem približne dvoch percent z ich deklarovaného čistého zisku.

Banque de France i tak konštatuje, že nové kolo aukcií v rámci získavania 3G-licencií v Európe dosiahlo v priebehu tohto roka hodnotu 136 miliárd USD (152 miliárd EUR), čo už samo osebe musí viesť k určitej opatrnosti.

Budovanie mobilných sietí tretej generácie a komerčno-marketingová príprava na poskytovanie 3G-služieb má narastajúce parametre a návratnosť vložených zdrojov začína byť v niektorých prípadoch neistá.

Za prvých desať mesiacov tohto roka dosiahli v celosvetovom meradle syndikované úvery telekomunikačným spoločnostiam a operátorom objem 320 miliárd USD, v roku 1999 to bolo 247 miliárd USD a v roku 1998 šlo o čiastku 149 miliárd dolárov.

Teraz vyvstáva otázka, či budú kalkulované výnosy operátorov mobilných sietí vo sfére 3G-služieb také výrazné, ako sa odhadovalo, a či vlastne dôjde k splácaniu už poskytnutých úverov. Hlavní operátori majú značný manévrovací /finančný priestor/, no rating mnohých z nich, sa sústavne znižuje. Aj to je určitou výzvou pre komerčné banky, ktorú opätovne nastolila Banque de France.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS