ČLÁNOK
Dlhová služba štátu z titulu oficiálneho zahraničného dlhu vlády a Národnej banky Slovenska predstavuje na tento rok 468 mil. USD.
3. novembra 1998

Celková hrubá zahraničná zadlženosť SR predstavovala k ultimu júla 11,891 mld. USD, z čoho dlh vlády a centrálnej banky dosiahol 2,275 mld. USD. Okrem zahraničnej dlhovej služby budú ďalej v tomto roku potrebné ešte zdroje na prefinancovanie schodku štátneho rozpočtu, ktorý sa bude podľa odborníkov pohybovať okolo 17,5 až 21 mld. Sk. Keďže na čiastku 1,9 mld. Sk už boli emitované 28-dňové štátne pokladničné poukážky, ktoré sa budú revolvovať, ostáva ešte emitovať pokladničné poukážky minimálne v objeme 15,6 mld. Sk. Refinančné potreby štátneho rozpočtu sa budú ďalej pokrývať aj z dvoch aukcií štátnych dlhopisov, ktoré sa uskutočnia 14. a 18. novembra. Ich objem však nie je príliš významný (374 mil. Sk). Celková dlhová služba vlády SR by mohla v budúcom roku dosiahnuť zhruba 28,9 mld. Sk, čo je takmer dvojnásobok prostriedkov potrebných v tomto roku. Dlhová služba by tak už prevýšila 15 % plánovaných rozpočtových príjmov. Najväčšia potreba zdrojov bude pritom v mesiacoch september, máj, október a júl. Na celkovej dlhovej službe budú mať najväčší podiel splátky kupónov a kapitálové výnosy štátnych dlhopisov vo výške 17,2 mld. Sk a eurobondov v sume 3 mld. Sk. Z titulu trojmesačných pokladničných poukážok v hodnote 12 mld. Sk, ktoré sa budú emitovať v novembri a decembri, pribudne k uvedenej sume 20,2 mld. Sk dlhovej služby pravdepodobne navyše 1 mld. Sk. Štát bude musieť v nasledujúcich rokoch prihliadať aj na splácanie zhruba 75 mld. Sk v podobe istín a úrokov z úverov, na ktoré poskytla v uplynulých 7-8 rokov záruky a ktorých časť nebudú ich príjemcovia schopní pravdepodobne splácať. Tieto štátne garancie by mohli dlhovú službu v budúcom roku prehĺbiť o ďalšie 3 mld. Sk. Okrem eurobondov budú v roku 1999 splatné aj úroky zahraničného dlhu slovenskej vlády približne vo výške 1,9 mld. Sk a istina starých zahraničných pôžičiek, ktoré vláda zdedila z čias federácie v objeme 2,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS