ČLÁNOK
Dlhová služba budúceho roku bude 83 mld. Sk
2. decembra 1998

Na pondelkovom poslednom tohtoročnom 7. diskusnom klube Slovenského ekonomického fóra to povedal podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš. Čisté zadlženie verejného sektora pritom v tomto roku dosahuje 140 mld. Sk, ale počítať treba aj s ďalším, nepriamym v objeme 100 mld. Sk splatným v nasledujúcich rokoch, ktoré tvoria napríklad aj dlhopisy Fondu národného majetku SR. Na celkovej zahraničnej zadlženosti 12,2 mld. USD (približne 448 mld. Sk) sa síce 80 % podieľa podniková sféra, z tohto podielu však 58 % úverov garantuje štát, čo predstavuje približne 200 mld. Sk. Podľa rámcových odhadov Národnej banky Slovenska prinesie pokles deficitu bežného účtu platobnej bilancie na 6 % HDP pri súčasnej redukcii deficitu fiskálneho okruhu na 2 % HDP zníženie ekonomického rastu na úroveň 3 %. „Ak by sa však pristúpilo k miernejšiemu tempu redukcie oboch deficitov, ekonomický rast by dosiahol 4 % ale s veľkým rizikom devalvácie alebo výrazného zvýšenia úrokových sadzieb až na 40 – 50 %,“ informoval I. Mikloš. V tomto roku očakáva podpredseda vlády deficit fiskálneho okruhu vo výške 5,5 % HDP s možnosťou jeho zníženia v roku 1999 na 1 – 2 % HDP a deficit bežného účtu platobnej bilancie 11 % HDP (ten by mal v budúcom roku klesnúť na 4 – 6 %). „Limitom je v súčasnosti možnosť prefinancovania bežného účtu platobnej bilancie. Mieru reštrikcie odhadujeme tak, aby ostatné krajiny pochopili našu snahu o znovunastolenie ekonomickej rovnováhy,“ povedal I. Mikloš. Podpredseda vlády opätovne zdôraznil potrebu zahraničných investícií pre slovenskú ekonomiku. Za najdôležitejší stimul pre ich prílev považuje opätovné zaradenie Slovenska do prvej skupiny uchádzačov o vstup do Európskej únie. Priame zahraničné investície sa na HDP Maďarska podieľajú 5,3 %, v Poľsku je to 3,1 %, v ČR 2,8 %, na Slovensku len 1,3 %. Konkurenčnou výhodou Slovenska je podľa I. Mikloša kvalifikovaná a lacná pracovná sila, ktorá však musí pôsobiť v jasnom a predvídateľnom podnikateľskom prostredí. Vláda bude podľa jeho slov poskytovať výhody pre zahraničných investorov, pričom pre veľkých a významných investorov nevylúčil ani vytváranie špecifických podmienok. I. Mikloš priznal, že v najbližšom období sa Slovensko nevyhne minimálne dočasnému rastu nezamestnanosti, ktorý je však predovšetkým regionálnym problémom. Predpokladá zníženie agregátneho dopytu pri absolútnom poklese verejnej spotreby štátu a miernom zvýšení verejnej spotreby obyvateľstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS