ČLÁNOK


,

Dlhopisy, zdá sa, čoraz populárnejšie
15. novembra 2002

Hypotekárny záložný list je cenný papier upravený zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch. Môže ho vydávať len banka, ktorá má na túto činnosť licenciu, čiže hypotekárna banka. Na Slovensku poskytujú hypotekárne úvery univerzálne banky s licenciou, ktorých je deväť. Dlhopisy emitovali zatiaľ len štyri. Ako prvá Všeobecná úverová banka (VÚB), a. s., Bratislava. Neskôr sa pridali Slovenská sporiteľňa (SLSP),a. s., Bratislava aj Tatra banka, a. s., Bratislava. V tomto roku vydala dlhopisy i Istrobanka, a. s., Bratislava. Ostatné banky, ktoré poskytujú hypotekárne úvery, podmieňujú emisiu určitým objemom poskytnutých úverov, napríklad sumou 500-tisíc Sk alebo jednou miliardou korún. Tento problém nemajú najväčší poskytovatelia hypotekárnych úverov. VÚB od októbra 1997 poskytla už 4,5 mld. Sk hypoúverov. SLSP uviedla hypotekárne úvery na trh v júli 1999, poskytla kumulatívne 2,8 mld. Sk a klienti Tatra banky od novembra 2000 čerpali vyše tri miliardy korún. V blízkej budúcnosti by sa medzi emitentov záložných listov mohla zaradiť Ľudová banka, a. s., Bratislava, čo pre PROFIT potvrdil aj prokurista banky Slavomír Steigauf. Podľa slov členov predstavenstva potrebný objem úverov by mala dosiahnuť aj OTP Bank, a. s., Bratislava a UniBanka, a. s., Bratislava.

Nominálna hodnota a hodnota výnosu hypotekárneho záložného listu je krytá pohľadávkami z hypotekárnych úverov. Aj tu však platia prísne pravidlá, na krytie môžu banky použiť len pohľadávky z úverov, ktoré nepresahujú určité percento z ceny založených nehnuteľností. Listy sú dvojnásobne zabezpečené. Hypotekárnym úverom a zároveň založenou nehnuteľnosťou. Môžu ich vydávať len zákonom určené inštitúcie, čo im tiež zvyšuje dôveryhodnosť. Ich úrok nepodlieha žiadnym zrážkam a daniam. Ako jediné z dlhopisov sú oslobodené od dane z príjmu. Patria medzi verejne obchodovateľné cenné papiere. Majiteľ ich môže kedykoľvek pred dobou splatnosti predať podľa situácie na kapitálovom trhu.

Prijatie na burze

Zatiaľ poslednou bankou, ktorá emitovala záložné listy, je Istrobanka. Podľa slov podpredsedu predstavenstva Miroslava Paulena je to už šiesta emisia dlhových cenných papierov. Hypotekárne záložné listy vydala Istrobanka 15. apríla 2002 v objeme 500 mil. Sk, s päťročnou splatnosťou a kupónom 7,5 %. Ak je úroková sadzba pri hypotekárnych úveroch 4 %, pri hypotekárnych záložných listoch bude o niečo vyššia. Zahŕňa totiž maržu, ktorá pokryje prevádzkové náklady a riziko. Hoci je tento druh cenného papiera málo rizikový, vždy treba počítať s určitou neistotou. „Papiere sme predali za jeden deň, kupovali ich finančné inštitúcie, zväčša podielové fondy. Keďže aj privátna klientela mala o ne záujem, museli sme znížiť objem určený pre inštitucionálnych investorov.“ Záložné listy boli prijaté na kótovaný trh cenných papierov v septembri. M. Paulen dodáva, že banka v blízkej budúcnosti dosiahne miliardové saldo hypotekárnych úverov. Koncom roku 2002 alebo začiatkom nového roku predpokladá ďalšiu emisiu hypotekárnych záložných listov. Aj tie sa pokúsi umiestniť na kótovanom trhu. „Záložné listy budú jednou z dominantných aktivít banky aj v budúcnosti v aktívnych obchodoch,“ hovorí M. Paulen.

Ku koncu roka očakávajú banky nárast v záujme o hypoúvery aj preto, že štátny príspevok na úrok sa zníži z doterajších 4,5 % na 3,5 %. Ak žiadateľ získa úver ešte v tomto roku, vyššia štátna bonifikácia platí po celý čas splácania úveru.

Kastlík:

V Európe majú vysoký rating

Hypotekárne úvery na starom kontinente poskytujú rôzne druhy finančných inštitúcií. V Holandsku, Belgicku a Portugalsku sú to predovšetkým komerčné banky. V Írsku, Veľkej Británii, Nemecku a Rakúsku stavebné sporiteľne, rozšírené sú aj družstevné banky (Holandsko, Francúzsko, Nemecko) a štátom vlastnené banky. V Nemecku a Dánsku však pôsobia aj špeciálne hypotekárne banky. Práve ony vydávajú hypotekárne záložné listy, ktoré sú považované za jedny z najbezpečnejších cenných papierov. V bezpečnosti sú na rovnakej úrovni ako cenné papiere emitované alebo garantované štátom. V západoeurópskych krajinách tvoria významný podiel na trhu domácich dlhopisov. Držiteľmi sú zvyčajne inštitucionálni investori, najmä banky, poisťovacie spoločnosti, penzijné a investičné fondy, len v malej miere sú nimi súkromné osoby. Hypotekárne banky podliehajú prísnemu dohľadu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS