ČLÁNOK
Dlh ústrednej vlády vzrástol za prvý polrok o 54 %
22. októbra 2001

Dlh ústrednej vlády v SR dosiahol k prvému polroku 343,889 mld. Sk, čo v porovnaní s koncom minulého roka predstavuje nárast o 54 %. Vyplýva to z údajov Ministerstva financií (MF) SR. Podiel vládneho dlhu na vytvorenom hrubom domácom produkte (HDP) tak k prvému polroku dosahoval 37,2 %, čo je o približne 12 percentuálnych bodov viac ako ku koncu roka 2000.

Pri pohľade na štruktúru splatnosti vládneho dlhu v porovnaní s koncom roka 2000 možno konštatovať nárast dlhu vo všetkých splatnostiach. Najväčší prírastok dlhu bol zaznamenaný pri dlhoch splatných nad jeden rok, ktoré vzrástli o 55 % na úroveň 292,715 mld. Sk. Vládne dlhy so splatnosťou do jedného roka taktiež výrazne rástli, keď sa ich objem za šesť mesiacov tohto roka zvýšil o 51 % na 51,174 mld. Sk. Najnižšie tempo rastu zaznamenali záruky poskytnuté vládou, ktorých objem sa v prvom polroku zvýšil o 17 % na 172,9 mld. Sk.

Z hľadiska teritoriálneho rozloženia sa domáci dlh ústrednej vlády na celkovom zadlžení podieľal 79,8 % pri celkovej výške 247,56 mld. Sk. Od konca minulého roka tak vzrástol o 119 %. Naopak zahraničná zadlženosť vlády vykázala opačnú tendenciu, keď v prvom polroku poklesla o 12 %.

Splátky vládneho dlhu by mali podľa MF SR v nasledujúcich štyroch rokoch dosahovať približne 461 mld. Sk, z toho v tomto roku je možné očakávať objem splatných záväzkov vo výške 103,5 mld. Sk. Na rozdiel od roku 2001 v budúcom volebnom roku je z najbližších štyroch rokoch splatný najnižší objem záväzkov, pohybujúci sa na úrovni 68,2 mld. Sk. Oproti tomu v roku 2003 vznikne podľa súčasnej štruktúry štátneho dlhu povinnosť splatiť záväzky v objeme 182,1 mld. Sk. Splátky vládneho dlhu v roku 2004 by mali dosiahnuť 107 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS