ČLÁNOK
Distribučná sieť Banky Slovakia sa rozrastá
30. apríla 2001

Od posledného aprílového dňa funguje na Slovensku v poradí siedma pobočka banskobystrickej Banky Slovakia, a.s. K doterajšej jednej bratislavskej totiž pribudla ďalšia, lokalizovaná pri obchodnom dome Ikea. V máji by mala distribučnú sieť Banky Slovakia obohatiť ďalšia pobočka, ktorú banka plánuje otvoriť v Prešove. Počas roka majú jej predstavitelia v pláne sprevádzkovať na Slovensku ďalšie dve pracoviská. Rozrastanie distribučnej siete banky súvisí s expanziu jej činnosti, ktorú predstavitelia banky avizovali už v prvých mesiacoch tohto roka.

Banka Slovakia, ktorá v minulom roku hospodárila s čistým ziskom 26,849 mil. Sk, plánuje v tomto roku vo väčšej miere rozbehnúť svoje aktívne operácie, pričom stredobodom záujmu banky v oblasti poskytovania úverov sú kvalitní veľkí klienti, ako aj strední a malí podnikatelia spolu s obyvateľstvom. Okrem spomínaných úverových aktivít chce najmenšia slovenská banka v tomto roku výraznejšie expandovať aj na trhu elektronického bankovníctva. K službám homebankingu a pasívneho GSM bankingu, ktoré banka už v súčasnosti ponúka, chce pridať všetky ostatné, aby tak klientovi ponúkla komplexný balík služieb tohto druhu.

Bilančná suma banky vlani medziročne mierne vzrástla približne o 85 mil. Sk na koncoročnú úroveň takmer 4,145 mld. Sk. Na celkových aktívach banky sa úvery poskytnuté klientom podieľali 1,043 mld. Sk, po zohľadnení vytvorených opravných položiek to predstavovalo takmer 967 mil. Sk. Klasifikované pohľadávky banky nekryté vytvorenými opravnými položkami k ultimu decembra predstavovali 107 mil. Sk. V celkových pasívach banky dominovali ku koncu roka tradične primárne zdroje v objeme 2,246 mld. Sk. Medziročne tak vzrástli o 18,5 %. Základné imanie banky zostalo na nezmenenej úrovni 756 mil. Sk.

Banka Slovakia, ktorá je momentálne v privatizačnom procese, patrí medzi najmladšie slovenské banky, keďže svoje služby poskytuje klientom od júna 1996. Hlavným vlastníkom banky je Fond národného majetku SR (FNM), ktorý vlastní približne 60 % akcií, nasleduje Slovenská poisťovňa s 26-percentným podielom, Mesto Banská Bystrica takmer so 7 % akcií a Slovenská sporiteľňa s približne rovnakým podielom. Po neúspešnom prvom pokuse o predaj banky formou medzinárodného tendra sa druhý pokus uskutoční formou priameho predaja s výberovým konaním. FNM SR by mal nový inzerát na predaj svojho podielu zverejniť v prvej polovici mája.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS