ČLÁNOK
Diaľničné nálepky má na Slovensku nahradiť mýtny režim
19. septembra 2002

Súčasný systém diaľničných nálepiek má nahradiť na slovenských cestách mýtny režim. Zmene systému spoplatenia užívania diaľnic ešte musí predchádzať preskúmanie viacerých ekonomických, sociálnych a politických faktorov. Vyplýva to z Koncepcie spoplatnenia užívateľov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorú v stredu schválila vláda.

Cieľom koncepcie je stanoviť ďalší postup prípravy koncepcií a legislatívy v oblasti spoplatnenia a jeho organizačného zabezpečenia. Prvou etapou do roku 2004 bude príprava spoplatnenia nákladných vozidiel nad 12 ton formou elektronického výberu mýta, ktoré bude zosúladené so systémami v Nemecku, Rakúsku a ČR. Po roku 2007 sa predpokladá rozšírenie elektronického výberu mýta aj pre ostatné motorové vozidlá, pričom príjmy z mýta v prvých rokoch po zavedení nebudú dostatočným zdrojom na financovanie významnejšieho rozvoja diaľnic a ciest.

Pre organizačné zabezpečenie nových foriem spoplatnenia po zrušení Štátneho fondu cestného hospodárstva a na základe odporúčaní Svetovej banky má zákon zriadiť spoločnosť pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá. Spoločnosť bude zabezpečovať správu, údržbu, opravy a rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest, výber a správu finančných prostriedkov zo spoplatnenia, prislúchajúcich správnych poplatkov a pokút, výrobu a distribúciu diaľničných nálepiek a pripravovať zavedenie spoplatnenia formou elektronického výberu mýta.

Pre aplikáciu elektronického výberu poplatkov (EFC), ktorý prichádza do úvahy, existujú európske i svetové štandardy prijaté medzinárodnými organizáciami CEN, ISO a ERTICO. Pre zaistenie kompatibility systémov v procese európskej a svetovej štandardizácie je preto podľa ministerstva dopravy potrebné členstvo SR v týchto organizáciách.

Na Slovensku sú v súčasnosti spoplatňované diaľnice a cesty pre motorové vozidlá formou diaľničných

nálepiek. Tento systém neumožňuje spoplatnenie užívateľov na základe času alebo dĺžky používanej komunikácie, čím sa tento systém zaraďuje medzi prechodné systémy spoplatnenia užívateľov. Členské štáty Európskej únie v súčasnosti pripravujú jednotný systém spoplatňovania a financovania dopravnej infraštruktúry.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS