ČLÁNOK
Dexia ohlásila kurzové straty na Slovensku za 82 mil. eur
28. októbra 2008

Niektorí klienti Dexia banky Slovensko, ktorí obchodovali vo veľkých objemoch na devízových trhoch, zaznamenali kvôli volatilite čiastočnú neschopnosť doplniť zabezpečenie na úroveň dostatočne kryjúcu ich finančné operácie. Podľa informácií agentúry Reuters francúzsko-belgická finančná skupina Dexia oznámila straty v objeme 82 mil. eur (2,47 mld. Sk) vyplývajúce z nadmerného vystavenia kurzovému riziku na Slovensku. Majoritný akcionár slovenskej Dexia banky, Dexia Kommunalkredit Bank, poskytol finančné ručenie na zasiahnuté pozície. Dexia zároveň vymenila šéfa lokálnej bankovej pobočky. Generálny riaditeľ Dexia banky Slovensko Pavol Ďuriník a predseda predstavenstva Reinhard Platzer boli vymenení. Novým šéfom banky na Slovensku sa stáva Marc Lauwer, staronový predseda predstavenstva banky, ktorý v nej pôsobil v rokoch 2004 až 2006.

Skupina Dexia, ktorá tento mesiac dostala 6,5 mld. eur (195,8 mld. Sk) štátnu pomoc, ďalej uviedla, že komerčné bankové operácie v Dexia banke Slovensko boli zasiahnuté nadmerným vystavením kurzovému vplyvu akumulovaným niekoľkými profesionálnymi klientmi v predchádzajúcich mesiacoch. Strata bude zaúčtovaná z väčšej časti na majoritného vlastníka Dexia banky Slovensko a bude mať podľa vyjadrení skupiny Dexia malý dopad na finančnú pozíciu Dexia banky Slovensko. Dexia a rakúska banka Kommunalkredit, dvaja akcionári Dexia Kommunalkredit Bank, poskytnú kapitál potrebný na udržanie plnej finančnej sily Dexia Kommunalkredit Bank. Po vyňatí dopadu na drobných akcionárov, negatívny dopad na Dexiu na úrovni materskej spoločnosti bude približne 82 mil. eur (2,47 mld. Sk), pričom táto strata bude zaknihovaná predovšetkým v treťom štvrťroku.

Informácie o strate slovenskej pobočky Dexie z devízových operácií prichádzajú iba deň potom, čo jeden z akcionárov Dexia Kommunalkredit Bank, a to rakúska banka Kommunalkredit, v ktorej Dexia tiež vlastní 49-percentný podiel, oznámila začiatok rokovaní s rakúskym ministerstvom financií kvôli nedostatku likvidity. Podľa agentúry Reuters, Kommunalkredit, ktorá je kľúčovou bankou vo financovaní rakúskej samosprávy, s emitovanými nesplatenými dlhopismi v objeme 20 mld. eur (602,5 mld. Sk), je tak prvou veľkou rakúskou bankou vyžadujúcou štátnu pomoc na zabránenie dopadu globálnej finančnej krízy. „Kommunalkredit začala rokovania s ministerstvom financií o aplikovaní riešení na posilnenie banky a jej likvidity,“ uviedla banka vo svojom vyhlásení bez ďalších detailov. Podľa zdrojov blízkych situácii však banka údajne čelila krátkodobému nedostatku likvidity, pretože sa refinancovala predovšetkým cez medzibankový trh, ktorý sa stal v uplynulých dňoch veľmi nákladným. Väčšinovým vlastníkom Kommunalkreditu je skupina Volksbank, 49-percentný podiel vlastní skupina Dexia.

Dexia banka Slovensko pôsobí na trhu od roku 1993. Rozhodujúcim akcionárom banky je Dexia Kommunalkredit Bank AG, Wien, ktorá vlastní 84,4 % akcií. Zostávajúca časť patrí slovenským mestám a obciam a individuálnym investorom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS