ČLÁNOK
Devízové rezervy SR vzrástli na 6,488 mld. USD
20. mája 2002

Devízové rezervy Slovenska vzrástli za uplynulý týždeň o 76,8 mil. USD a k 15. máju predstavovali 6,488 mld. USD. Na zvýšení rezervných aktív sa podieľali najmä komerčné banky, ktorých devízové rezervy vzrástli o 72,9 mil. USD a dosiahli úroveň 1,6017 mld. USD. Rezervné aktíva Národnej banky Slovenska (NBS) stúpli o 3,9 mil. USD na úroveň 4,8863 mld. USD. Informovalo o tom tlačové oddelenie centrálnej banky.

Devízové rezervy SR dosiahli ku koncu minulého roka 6,4778 mld. USD. Rezervy centrálnej banky z toho predstavovali 4,7911 mld. USD a rezervy komerčných bánk 1,6867 mld. USD. K záveru decembra 2000 celkové devízové rezervy SR predstavovali 5,5418 mld. USD, pričom rezervy NBS z toho predstavovali 4,0768 mld. USD. Doterajšie historické maximum na úrovni 8,0078 mld. USD zaznamenali devízové rezervy Slovenska k 16. septembru 1998 vzhľadom na devalvačné predvolebné očakávania bánk a ich klientov. Údaje však nie sú úplne porovnateľné, pretože došlo k zmene metodiky vykazovania rezerv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS