ČLÁNOK
Devízové rezervy SR poklesli o 166,7 mil. USD
12. januára 2001

Devízové rezervy SR predstavovali k 10. januáru 5,4704 mld. USD, oproti predchádzajúcemu týždňu tak poklesli o 166,7 mil. USD. Na tejto zmene sa najviac podieľali komerčné banky, ktorých rezervy boli nižšie o 136,8 mil. USD a dosiahli 1,3703 mld. USD. Devízové rezervy Národnej banky Slovenska (NBS) poklesli len o 29,9 mil. USD na súčasných 4,1001 mld. USD. Tlačovú agentúru SITA o tom informovalo tlačové oddelenie NBS.

Devízové rezervy SR dosiahli ku koncu uplynulého roka 5,5418 mld. USD, od začiatku roka tak celkovo posilnili o 1,1698 mld. USD. Rezervy centrálnej banky z toho predstavovali 4,0768 mld. USD a rezervy komerčných bánk 1,465 mld. USD. K záveru decembra 1999 celkové devízové rezervy SR predstavovali 4,372 mld. USD, pričom rezervy komerčných bánk sa na tom podieľali 946,8 mil. USD. Doterajšie historické maximum na úrovni 8,0078 mld. USD zaznamenali devízové rezervy Slovenska k 16. septembru 1998 vzhľadom na devalvačné predvolebné očakávania bánk a ich klientov. Údaje však nie sú úplne porovnateľné, pretože došlo k zmene metodiky vykazovania rezerv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS