ČLÁNOK
Devízové rezervy SR po zmene vykazovania 6,4952 mld. USD
7. januára 2002

Devízové rezervy SR počas uplynulého týždňa stúpli o 745,7 mil. USD a k 2. januáru predstavovali 6,4952 mld. USD. Devízové rezervy Národnej banky Slovenska (NBS) sa zvýšili o 614,1 mil. USD na 4,8005 mld. USD. Devízové rezervy komerčných bánk stúpli o 131,6 mil. USD na 1,6947 mld. USD. Informovalo o tom tlačové oddelenie NBS.

Prudký nárast devízových rezerv štátu súvisí so zmenou metodiky vykazovania devízových rezerv NBS aj komerčných bánk od januára tohto roku. Zmena vykazovania devízových rezerv NBS spočíva najmä v zmene oceňovania zlata z účtovnej hodnoty stanovenej Medzinárodným menovým fondom na 42,22 USD za trójsku uncu na trhovú hodnotu. Mení sa tiež metodika vykazovania repo operácií a zlatých swapov. Do devízových rezerv komerčných bánk sa od januára počíta aj časť ich dlhodobých aktív.

Devízové rezervy SR dosiahli ku koncu uplynulého roka 6,4782 mld. USD a od začiatku roka tak celkovo posilnili o 936,4 mil. USD. Rezervy centrálnej banky z toho predstavovali 4,7915 mld. USD a rezervy komerčných bánk 1,6867 mld. USD. K záveru decembra 2000 celkové devízové rezervy SR predstavovali 5,5418 mld. USD, pričom rezervy NBS z toho predstavovali 4,0768 mld. USD. Doterajšie historické maximum na úrovni 8,0078 mld. USD zaznamenali devízové rezervy Slovenska k 16. septembru 1998 vzhľadom na devalvačné predvolebné očakávania bánk a ich klientov. Údaje však nie sú úplne porovnateľné, pretože došlo k zmene metodiky vykazovania rezerv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS