ČLÁNOK
Devízové rezervy SR mierne poklesli na 6,4391 mld. USD
25. februára 2002

Slovenská republika disponovala k 20. februáru devízovými rezervami v objeme 6,4391 mld. USD, čo znamená oproti predchádzajúcemu týždňu mierny pokles o 103,7 mil. USD. Na tejto redukcii sa podieľali len rezervné aktíva Národnej banky Slovenska (NBS), ktoré na medzitýždňovej báze poklesli o 129,6 mil. USD na 4,6159 mld. USD. Opačným smerom sa vyvíjali devízové rezervy komerčných bánk, ktoré si pripísali na svoj účet 25,9 mil. USD a skončili na úrovni 1,8232 mld. USD. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala NBS.

Devízové rezervy SR dosiahli ku koncu uplynulého roka 6,4778 mld. USD. Rezervy centrálnej banky z toho predstavovali 4,7911 mld. USD a rezervy komerčných bánk 1,6867 mld. USD. K záveru decembra 2000 celkové devízové rezervy SR predstavovali 5,5418 mld. USD, pričom rezervy NBS z toho predstavovali 4,0768 mld. USD. Doterajšie historické maximum na úrovni 8,0078 mld. USD zaznamenali devízové rezervy Slovenska k 16. septembru 1998 vzhľadom na devalvačné predvolebné očakávania bánk a ich klientov. Údaje však nie sú úplne porovnateľné, pretože došlo k zmene metodiky vykazovania rezerv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS