ČLÁNOK
Devízové rezervy SR mierne poklesli na 6,4342 mld. USD
4. marca 2002

Slovenská republika disponovala k 27. februáru devízovými rezervami v objeme 6,4342 mld. USD, čo znamená oproti predchádzajúcemu týždňu mierny pokles o 4,9 mil. USD. Na redukcii rezerv sa podieľali len rezervné aktíva komerčných bánk, ktoré na medzitýždňovej báze poklesli o 55,9 mil. USD na 1,7673 mld. USD. Opačným smerom sa vyvíjali devízové rezervy Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá si pripísala na svoj účet 51 mil. USD a skončili na úrovni 4,6669 mld. USD. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala NBS.

Devízové rezervy SR dosiahli ku koncu uplynulého roka 6,4778 mld. USD. Rezervy centrálnej banky z toho predstavovali 4,7911 mld. USD a rezervy komerčných bánk 1,6867 mld. USD. K záveru decembra 2000 celkové devízové rezervy SR predstavovali 5,5418 mld. USD, pričom rezervy NBS z toho predstavovali 4,0768 mld. USD. Doterajšie historické maximum na úrovni 8,0078 mld. USD zaznamenali devízové rezervy Slovenska k 16. septembru 1998 vzhľadom na devalvačné predvolebné očakávania bánk a ich klientov. Údaje však nie sú úplne porovnateľné, pretože došlo k zmene metodiky vykazovania rezerv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS