ČLÁNOK
Devízové rezervy Slovenska sú vyššie o 78,4 mil. USD
16. júla 2001

Devízové rezervy SR počas uplynulého týždňa stúpli o 78,4 mil. USD, ich celková hodnota k 11. júlu tak predstavovala 5,2637 mld. USD. Devízové rezervy Národnej banky Slovenska sa zvýšili o 23,6 mil. USD na 3,7029 mld. USD. Devízové rezervy komerčných bánk dosiahli 1,5608 mld. USD, čo predstavuje nárast o 54,8 mil. USD. Informovalo o tom tlačové oddelenie NBS.

Devízové rezervy SR dosiahli ku koncu uplynulého roka 5,5418 mld. USD a od začiatku roka tak celkovo posilnili o 1,1698 mld. USD. Rezervy centrálnej banky z toho predstavovali 4,0768 mld. USD a rezervy komerčných bánk 1,465 mld. USD. K záveru decembra 1999 celkové devízové rezervy SR predstavovali 4,372 mld. USD, pričom rezervy komerčných bánk sa na tom podieľali 946,8 mil. USD. Doterajšie historické maximum na úrovni 8,0078 mld. USD zaznamenali devízové rezervy Slovenska k 16. septembru 1998 vzhľadom na devalvačné predvolebné očakávania bánk a ich klientov. Údaje však nie sú úplne porovnateľné, pretože došlo k zmene metodiky vykazovania rezerv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS