ČLÁNOK
Devízové rezervy Slovenska klesli o 87,4 mil. USD
1. októbra 2001

Devízové rezervy Slovenska predstavovali k 26. septembru 5,4609 mld. USD, oproti predchádzajúcemu týždňu tak klesli o 87,4 mil. USD. Devízové rezervy Národnej banky Slovenska (NBS) klesli o 23,2 mil. USD na 3,8624 mld. USD. Výraznejšie klesli rezervné aktíva komerčných bánk o 64,2 mil. USD a dosiahli 1,5985 mld. USD. Informovalo o tom tlačové oddelenie NBS.

Devízové rezervy SR dosiahli ku koncu uplynulého roka 5,5418 mld. USD a od začiatku roka tak celkovo posilnili o 1,1698 mld. USD. Rezervy centrálnej banky z toho predstavovali 4,0768 mld. USD a rezervy komerčných bánk 1,465 mld. USD. K záveru decembra 1999 celkové devízové rezervy SR predstavovali 4,372 mld. USD, pričom rezervy komerčných bánk sa na tom podieľali 946,8 mil. USD. Doterajšie historické maximum na úrovni 8,0078 mld. USD zaznamenali devízové rezervy Slovenska k 16. septembru 1998 vzhľadom na devalvačné predvolebné očakávania bánk a ich klientov. Údaje však nie sú úplne porovnateľné, pretože došlo k zmene metodiky vykazovania rezerv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS