ČLÁNOK
Devízové rezervy Slovenska dosiahli 6,5205 mld. USD
27. mája 2002

Devízové rezervy Slovenska dosiahli ku 22. máju 6,5205 mld. USD, za posledný týždeň tak stúpli o 32,5 mil. USD. Rezervné aktíva Národnej banky Slovenska (NBS) predstavovali 4,8948 mld. USD, pričom zaznamenali len minimálny nárast o 8,5 mil. USD. Devízové rezervy komerčných bánk sa zvýšili o 24 mil. USD na 1,6257 mld. USD. Informovalo o tom tlačové oddelenie centrálnej banky.

Devízové rezervy SR dosiahli ku koncu minulého roka 6,4778 mld. USD. Rezervy centrálnej banky z toho predstavovali 4,7911 mld. USD a rezervy komerčných bánk 1,6867 mld. USD. K záveru decembra 2000 celkové devízové rezervy SR predstavovali 5,5418 mld. USD, pričom rezervy NBS z toho predstavovali 4,0768 mld. USD. Doterajšie historické maximum na úrovni 8,0078 mld. USD zaznamenali devízové rezervy Slovenska k 16. septembru 1998 vzhľadom na devalvačné predvolebné očakávania bánk a ich klientov. Údaje však nie sú úplne porovnateľné, pretože došlo k zmene metodiky vykazovania rezerv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS