ČLÁNOK
Devín banka zvolala MVZ, ktoré rozhodne o zvýšení imania
9. januára 2001

Devín banka, a.s., Bratislava zvolala na 10. februára mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ), na ktorom by mali akcionári banky rozhodovať o plánovanom zvýšení základného imania banky zo súčasnej 1 mld. Sk na 4 mld. Sk. Navýšenie by sa malo podľa návrhu zrealizovať vydaním nových akcíí v počte 60 tis. kusov s nominálnou hodnotou jednej akcie 50 tis. Sk. MVZ by malo rozhodnúť tiež o zmene stanov Devín banky, ktorá by mala spočívať v zmene výšky základného imania a počtu akcií vydaných Devín bankou. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Podmienkou reálneho zvýšenia základného imania je však súhlas Národnej banky Slovenska (NBS), o ktorý Devín banka už požiadala. Túto žiadosť v súčasnosti NBS posudzuje a podľa jej hovorcu Jána Ondu sa k nej ešte definitívne nevyjadrila. Podľa jej predstaviteľov by sa tak však malo stať ešte v januári.

Ako začiatkom mesiaca uviedli najvyšší predstavitelia Devín banky, na prípadnom zvýšení základného imania banky by sa mal podieľať len zahraničný investor, ktorý by tak získal 75-percentný podiel na jej základnom kapitáli. „Nepredpokladám, že súčasní akcionári sa zúčastnia navyšovania kapitálu banky,“ dodal v tejto súvislosti podpredseda predstavenstva Devín banky Pavel Rusnák. Nešpecifikoval nového investora, ako však uviedol, „ide o investora z jednej z krajín G7“, ktorý za pozitívne považuje okrem iného práve prítomnosť ruského kapitálu v banke. Podľa neoficiálnych informácií môže ísť o japonského investora.

Potenciálny záujemca, ktorého vstup musí odsúhlasiť aj NBS, prejavil svoj záujem i napriek nedoriešenej otázke údajnej pohľadávky Devín banky voči Ministerstvu financií SR vo výške 2,7 mld. Sk. „Investor je podrobne informovaný o situácii v banke, i o spore s MF. Predpokladáme, že tento súd vyhráme,“ dodal P. Rusnák. Záujemca o majoritu v banke bude musieť tiež vyhlásiť verejný prísľub na akcie, keďže zamýšľa získať podiel vyšší ako 30 %. Navýšenie by po všetkých týchto krokoch malo byť podľa P. Rusnáka splatené v prvom polroku 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS