ČLÁNOK


,

Devín banka zrejme je bez správcu konkurznej podstaty
8. októbra 2001

Devín banka nemá šťastie od začiatku existencie. Jej život sa naplnil škandálmi, politickým klientelizmom, a vyústil do krachu. Banke však nie je súdené „umrieť“ dôstojne, z trhu odíde iba draho.

Agentúra SITA informovala, že Ernest Valko, ktorého Krajský súd v Bratislave 28. septembra vyhlásil za správcu konkurznej podstaty v Devín banke, v piatok odmietol výkon tejto funkcie. Mediálne tlaky na jeho osobu týkajúce sa výšky odmeny správcu totiž podľa jeho slov neustali ani po tom, čo deklaroval, že prispôsobí výšku odmeny novej vyhláške o odmeňovaní správcov.

Advokáta Valka menovali za správcu deň pred zverejnením vyhlášky, ktorá by limitovala odmenu správcu maximálne na 10 mil. Sk. Podľa starej vyhlášky však mohla predstavovať niekoľkonásobne viac v závislosti od hodnoty speňaženej konkurznej podstaty. Valko tvrdí, že nová vyhláška je reakciou na jeho vymenovanie a jej definitívne znenie bolo prijaté po jeho menovaní do funkcie. Ako povedal, o tom, že by mala vyhláška vyjsť, nevedel ani nútený správca, v opačnom prípade by s vypísaním konkurzu počkal. „V sobotu sa navyše vyhlášky vydávať nezvyknú,“ citovala agentúra advokáta.

Ani Ernest Valko sa nevyhol politicky motivovaným vyhláseniam. Dôvodom tlaku nebola výška odmeny, ale „…ide o krycí manéver, ktorým sa zúčastnení verejní činitelia snažia kryť vlastný podiel viny na súčasnom stave v Devín banke.“ Valko konštatoval, že o problémoch v Devín banke vedela centrálna banka aj ministerstvo financií, neurobili však žiadny krok. „Ministerka financií Brigita Schmögnerová naopak pred dvoma rokmi označila banku za zdravú,“ povedal Ernest Valko.

Ministerka financií Brigita Schmögnerová odmieta obvinenia Ernesta Valka, že sa verejní činitelia, ktorí spochybnili jeho vymenovanie do funkcie správcu konkurznej podstaty v Devín banke, snažia kryť vlastný podiel viny na súčasnom stave v banke. „Je to nezmyselné obvinenie a pán Valko bol menovaný do Devín banky ako správca konkurznej podstaty a nie ako vyšetrovateľ,“ povedala ministerka. Podľa ministerky je na vyšetrovateľoch, aby na základe viacerých trestných oznámení určili vinníka za vývoj v Devín banke.

Ministerka tiež verejne vyhjlásila, že nútený správca Pavel Křupala vedel o pripravovanom vydaní vyhlášky o konkurzných správcoch. Valkovo odstúpenie ministreku potešilo. „Bola by som rada, keby tak urobili aj správcovia v ostatných bankách,“ povedala ministerka. Tento výrok však posúva ťažisko kauzy do oblasti záhadológie.

Pobúrenie v radoch ľavicových demokratov vyvolal nsajmä odhad, že advokát Valko by za výkon správcu konkurznej podstaty dostal odmenu aj vyše 500 miliónov korún. Odborníci hovoria, že na takú odmenu by správca musel speňažiť

5 až 6 miliárd korún. Keby banka takou sumou alebo majetkom vládla, asi by nekrachovala.

V Devín banke bola zavedená nútená správa 24. augusta. Za neschopnú vyplácať vklady bola vyhlásená 21. septembra a konkurz na banku bol vyhlásený 28. septembra. Celková hodnota chránených vkladov v Devín banke predstavuje 12,032 mld. Sk, ktoré sú rozložené na 130 350 klientskych účtov. Suma, ktorú bude musieť Fond ochrany vkladov vyplatiť klientom, predstavuje zostatkovú hodnotu po odpočítaní nadlimitných vkladov, ako aj viazaných vkladov, tzv. blokácií vo výške 260 mil. Sk. Odpočíta sa tiež hodnota úverov v objeme 18,8 mil. Sk v tom prípade, že klient má v banke okrem vkladu aj úver. Fond bude vyplácať vklady prostredníctvom Slovenskej sporiteľne od 5. novembra do 23. decembra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS