ČLÁNOK
Devín banka vstúpila do konkurzu
2. októbra 2001

Sudca Krajského súdu v Bratislave vyhlásil 28. septembra konkurz na Devín banku, a.s. Správcom konkurznej podstaty sa stal Ernest Valko. Konkurz na Devín banku však bol vyhlásený o deň skôr, ako nadobudla účinnosť nová vyhláška o spôsobe menovania správcu konkurznej podstaty a výške jeho odmeny, a tak veritelia prídu možno až o 500 až 600 mil. Sk. Povedala to ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Keďže konkurz na banku bol vyhlásený deň pred účinnosťou novej vyhlášky, odmena správcovi sa bude riadiť vyhláškou z roku 1991, podľa ktorej má nárok na 10 % zo speňaženej hodnoty konkurznej podstaty. Ak sa správcovi podľa ministerky podarí speňažiť 5 až 6 mld. Sk, jeho odmena by predstavovala 500 až 600 mil. Sk. Nová vyhláška, ktorá začala platiť deň po vyhlásení konkurzu, by pritom limitovala jeho odmenu na 10 mil. Sk. Strop na konkurznú odmenu by sa v osobitnom prípade mohol zvýšiť o 100 %, ak správca zachová prevádzku podniku.

Ministerka upozornila na zámernosť vyhlásenia konkurzu deň pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky. „Nie je však primárne, kto bol vybraný sudcom za správcu konkurznej podstaty, ale to, že k tomu došlo,“ povedala ministerka. Podľa nej pritom bolo všeobecne známe, že sa táto vyhláška dlho pripravuje.

V Devín banke bola zavedená nútená správa 24. augusta. Dôvodom bola neschopnosť manažmentu zabezpečiť vysporiadanie časti pohľadávky SR voči Ruskej federácii spolu s neschopnosťou akcionárov a manažmentu zabezpečiť zvýšenie základného imania. Pod zavedenie nútenej správy sa priamo podpísali aj pretrvávajúce nezdravé praktiky v Devín banke pri výkone bankových činností a neukončenie súdneho sporu banky voči štátu. Za neschopnú vyplácať vklady bola vyhlásená 21. septembra. Náhrady za nedostupné vklady začne Fond ochrany vkladov vyplácať prostredníctvom Slovenskej sporiteľne 5. novembra. Vyplácanie by malo skončiť 21. decembra. Presný objem náhrad zatiaľ nie je známy, odhaduje sa však na 12 mld. Sk. Fond použije na výplatu náhrad úver z centrálnej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS