ČLÁNOK
Devín banka vlani až do konkurzu so stratou 3,167 mld. Sk
31. mája 2002

Devín banka, a.s., Bratislava (DB) hospodárila v roku 2001 do vyhlásenia konkurzu so stratou až 3,167 mld. Sk, pričom za celý predchádzajúci rok vykázala stratu 2,031 mld. Sk. Po vyhlásení konkurzu dosiahla banka v novom účtovnom období do konca minulého roka zisk 146,4 mil. Sk, ktorý počas prvých troch mesiacov tohto roku zvýšila na 381,6 mil. Sk. Informoval o tom správca konkurznej podstaty prostredníctvom inzerátu.

Ku koncu marca banka evidovala v schvaľovacom konaní stratu 5,198 mld. Sk, ktorú okrem straty z minuloročnej činnosti tvorila aj strata z roku 2000. Banka navyše účtovala aj stratu z predchádzajúcich období na úrovni 78,86 mil. Sk. Bilančná suma DB bola ku koncu prvého štvrťroku tohto roku na úrovni 9,076 mld. Sk. Objem úverov poskytnutých klientom evidovala na úrovni 2,468 mld. Sk, vklady predstavovali 12,317 mld. Sk. Základné imanie banky bolo na úrovni 1 mld. Sk.

Bankový dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) zaviedol nútenú správu v Devín banke 24. augusta 2001. Dôvodom bola neschopnosť manažmentu zabezpečiť vysporiadanie časti pohľadávky SR voči Ruskej federácii spolu s neschopnosťou akcionárov a manažmentu zabezpečiť zvýšenie základného imania. Pod zavedenie nútenej správy sa priamo podpísali aj pretrvávajúce nezdravé praktiky v Devín banke pri výkone bankových činností a neukončenie súdneho sporu banky so štátom. Za neschopnú vyplácať vklady ju NBS vyhlásila 21. septembra 2001. Sudca Krajského súdu v Bratislave na Devín banku vyhlásil konkurz 28. septembra 2001.

Fond ochrany vkladov (FOV) vyplatil do 5. apríla 2002 takmer 124,5 tis. náhrad za nedostupné vklady v skrachovanej banke. Celkový objem vyplatených náhrad bol na úrovni 11,569 mld. Sk, čo predstavuje 99,23 % všetkých záväzkov banky, na ktoré sa vzťahuje zákon o ochrane vkladov. Fond tak uspokojil nároky takmer 102,8 tis. klientov Devín banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS