ČLÁNOK
Devín banka ukončila prvý polrok so stratou 125,7 mil. Sk
30. júla 2001

Strata Devín banky za apríl až jún tohto roka dosiahla 711 tis. Sk, čo predstavuje výrazné zlepšenie hospodárenia banky oproti prvému štvrťroku, kedy strata predstavovala 125,02 mil. Sk. Celková strata banky za prvý polrok tohto roka predstavuje 125,73 mil. Sk. Vyplýva to údajov zverejnených Devín bankou.

Pod zlepšenie hospodárenia sa podpísal hlavne nárast výnosov z ostatných operácií banky, ktoré zaznamenali oproti prvému štvrťroku zvýšenie o 217 mil. Sk. Pozitívne sa prejavil aj rast výnosov z finančných operácií, ktoré taktiež stúpli o 213,3 mil. Sk. To predstavuje 97-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.

Bilančná suma banky sa počas druhého štvrťroka mierne znížila a ku koncu júna dosiahla sumu 11,928 mld. Sk. Za spomínané obdobie najväčší nárast zaznamenali úsporné vklady a vklady na bežných účtoch klientov, v porovnaní s prvým kvartálom stúpli o 27,7 %, resp. o 16,3 %. Naopak pokles banka zaznamenala v termínovaných vkladoch, prijatých úveroch, vkladoch štátu a ostatných pasívach.

Kapitál banky už v minulom období dosahoval záporné hodnoty. V druhom štvrťroku sa však táto hodnota ďalej znížila o 313,45 mil. Sk a dosiahla -1,470 mld. Sk. Kapitálovú primeranosť banky tak dosahuje záporné hodnoty.

V druhom štvrťroku Devín banka zaznamenala nárast objemu klasifikovaných úverov o 1,104 mld. Sk na úroveň 1,678 mld. Sk. Mohlo ísť zrejme o preklasifikovanie niektorých pohľadávok, keďže štandardné úvery a štandardné úvery s výhradou zaznamenali pokles o 1,294 mld. Sk na 664 mil. Sk.

Národná banka Slovenska (NBS) v minulých dňoch o mesiac, do 31. augusta, predĺžila platnosť predchádzajúceho súhlasu na zvýšenie základného imania Devín banke o 3 mld. Sk na 4 mld. Sk. V prvej polovici júna centrálnu banku požiadal potenciálny japonský investor o súhlas s nadobudnutím podielu na základnom imaní prevyšujúcim 50 %. NBS sa však k tejto žiadosti zatiaľ nevyjadrila a stále preveruje ekonomickú silu investora, ako aj pôvod zdrojov, ktoré plánuje investor použiť na upísanie a splatenie akcií. Podľa medializovaných informácií ide o spoločnosť Japan Grade One, ktorá má byť spoločným podnikom viacerých investorov.

Podľa pripravovaného nového zákona o bankách, ktorým by sa mal na jeseň zaoberať parlament, kapitálová primeranosť nižšia ako 2 % bude znamenať pre NBS povinnosť odobrať bankovú licenciu. Kapitálová primeranosť pritom predstavuje pomer vlastného kapitálu k rizikovováženým aktívam.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS