ČLÁNOK
Devín banka so ziskom výrazne nižším oproti predpokladom
27. apríla 2000

Vyplýva to z výsledkov zverejnených predstavenstvom spoločnosti. Avšak podľa predbežných výsledkov, ktoré agentúre SITA poskytla tlačová hovorkyňa Devín Banky Oľga Viestová, mal čistý zisk banky k ultimu minulého roka dosiahnuť úroveň 120 mil. Sk. Bilančná suma spoločnosti k ultimu roka 1999 medziročne vzrástla približne na dvojnásobnú úroveň predchádzajúceho obdobia, čo v nominálnom vyjadrení predstavuje 13,178 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom ku koncu minulého roka predstavovali podľa zverejnených údajov 5,3 mld. Sk, pričom medziročne sa zvýšili o 168 %. Na druhej strane vzrástol aj objem vkladov klientov, ktorý sa v porovnaní s rokom 1998 zvýšil o 135 % na 10,892 mld. Sk. Vklady ostatných bánk v Devín banke predstavovali k ultimu minulého roka 402,5 mil. Sk.
Náklady Devín banky sa najmä v dôsledku rastúcich nákladov na operácie s klientmi zvýšili takmer o 100 % na 2,438 mld. Sk. Banka tvorila podľa zverejnených informácií rezervy a opravné položky v celkovom objeme 180 mil. Sk, napriek tomu, že podľa predbežných údajov mali byť na úrovni 74,3 mil. Sk. V položke použitia rezerv a opravných položiek vykázala Devín banka sumu 156,8 mil. Sk.
Podľa návrhu predstavenstva by sa malo 86 %, teda viac ako 31 mil. Sk z čistého zisku použiť na zníženie straty z minulých rokov, ktorá k záveru minulého roka predstavovala 108 mil. Sk. Zvyšná časť by mala plynúť do zákonného rezervného fondu a sociálneho fondu.
Devín Banka bola založená vo februári 1992. Poskytuje kompletný rozsah bankových a iných finančných služieb podnikom aj jednotlivcom. Devín banka svojou činnosťou podporuje obchodné a finančné vzťahy západoeurópskych krajín a Slovenska s Ruskou federáciou, pobaltskými štátmi, Ukrajinou, Bieloruskom, ako aj s Juhosláviou. Jej základné imanie je 1 mld. Sk. V súčasnosti sú v akcionárskej štruktúre zastúpené zahraničné spoločnosti (z Ruska a z Japonska) s podielom akcií 22,32 %. Zvyšný podiel (77,68 %) vlastnia slovenskí akcionári. S najväčším podielom kapitálu sú to Apis, a.s., VTS Energia, s.r.o. a slovenské odborové zväzy. Každý z týchto subjektov vlastní podiel nižší ako 20 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS