ČLÁNOK
Devín banka odmieta vyjadrenia SMK o mandáte na deblokácie
10. januára 2001

Devín banka, a.s. považuje vyjadrenia poslanca Strany maďarskej koalície László Gyurovszkeho týkajúce sa žiadosti banky o predĺženie mandátnej zmluvy na deblokácie ruského dlhu voči SR za slová neinformovaného človeka neznalého problematiky. Zároveň pripomína, že kontrakty na celý objem dohodnutej sumy na nadrámcové deblokovanie má už uzatvorené a čaká len na prechod inkasa na Slovensko. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré poskytla hovorkyňa Devín banky Oľga Viestová.

Na slová L. Gyurovszkeho o tom, že banka do konca minulého roka nedeblokovala ani cent, reagovala hovorkyňa argumentom, že banka do konca roka na základe dohodnutého rámca medzi vládami SR a Ruskej federácie deblokovala pre Slovenské elektrárne vyše 18, 6 mil. USD, pričom do polroka tohto roka vydeblokuje ďalších 11 mil. USD.

Devín banka tiež reagovala na poslancove slová o tom, že ,,my (SMK) si myslíme, že kľúč k ozdraveniu Devín banky nie je cez celkom jasné deblokácie, ale cez vstup strategického a seriózneho zahraničného investora“. Vstup zahraničného investora sa totiž podľa O. Viestovej realizuje v intenciách zákona v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska a nie s vládou a parlamentom už od konca uplynulého roka. Mimoriadne valné zhromaždenie Devín banky týkajúce sa navýšenia základného imania zo súčasnej 1 mld. Sk na 4 mld. sa uskutoční 10. februára tohto roku. „Všetko je presne v legislatívnych intenciách potrebných pre vstup strategického zahraničného investora jednej z krajín G7,“ dodala na záver hovorkyňa.

László Gyurovszky v stredu vyhlásil, že SMK nechce predlžovať agóniu tejto banky a nepodporí vo vláde žiadosť Devín banky o predĺženie mandátnej zmluvy na deblokácie ruského dlhu voči SR na prvý polrok tohto roka. Podľa neho banke „niet dôvodu veriť“, nakoľko nepredložila žiadne informácie, ktoré by svedčili o ozdravovaní banky a serióznosti pri deblokáciách.

Podpredseda SMK ďalej uviedol, že v Devín banke stále nie je ukončený audit, ktorý bol podmienkou minuloročného podpísania zmluvy medzi štátom a bankou o deblokáciách „Do dnešného dňa nemáme presné informácie o tom, aký je stav záväzkov a pohľadávok, načo sa vytvorili, respektíve mali by sa vytvoriť opravné položky,“ dodal. Proti zámeru predĺžiť mandátnu zmluvu pre Devín banku sa vo vláde zrejme postaví aj Strana občianskeho porozumenia, ktorá ju nepodporila ani pri minuloročnom schvaľovaní.

Vláda schválila návrh mandátnej zmluvy s Devín bankou v auguste minulého roku. Podľa zmluvy mala banka do konca roku deblokovať pohľadávky Slovenska voči Ruskej federácii v hodnote 60 mil. USD nad rámec dohodnutých deblokácií. Provízia banky predstavuje 20 percent uvedenej sumy, teda 12 mil. USD. V prípade, že banka poukáže zostávajúcich 48 mil. USD na účet MF, získa tieto prostriedky v podobe úveru zo štátnych aktív. Vláda z pôvodného návrhu zmluvy vypustila ustanovenie o zmluvnej pokute v prípade nesplnenia záväzku Devín banky. Za minulý rok vykáže banka podľa predbežných odhadov stratu z bankových činností 400 mil. Sk, v tomto roku chce dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS