ČLÁNOK
Devín banka má deblokovať 60 mil. USD do konca roka
9. augusta 2000

Vláda SR schválila návrh mandátnej zmluvy s Devín bankou (DB), a.s., podľa ktorej banka do konca tohto roka deblokuje pohľadávky SR voči Ruskej federácii v hodnote 60 mil. USD. Provízia banky predstavuje 20 % uvedenej sumy, teda 12 mil. USD. V prípade, že banka poukáže sumu zostávajúcich 48 mil. USD na účet ministerstva financií, získa tieto prostriedky v podobe úveru zo štátnych aktív. Návrh tejto úverovej zmluvy prerokuje vláda. Na tlačovej besede o tom informovala ministerka financií Brigita Schmögnerová.
Vláda z pôvodného návrhu zmluvy vypustila ustanovenie o zmluvnej pokute v prípade nesplnenia záväzku Devín banky. Banka sa však podľa ministerky v osobitnom vyhlásení zaviaže, že nezneužije tento zmluvný vzťah v spore s Ministerstvom financií SR vo veci odmeny podľa deblokačnej zmluvy uzavretej v roku 1996. Súčasťou prijatého uznesenia je aj úloha pre ministerku financií a guvernéra centrálnej banky „pôsobiť v smere znižovania rizika nárastu potenciálnych záväzkov Fondu ochrany vkladov do konca roka 2000,“ kedy sa predpokladá zavŕšenie transakcie s Devín bankou. Podľa ministerky to znamená pôsobenie štátnych inštitúcií na znižovanie úrokových sadzieb DB, aby výrazne nerástol počet jej klientov a tým aj jej primárnych vkladov.
Do 35 dní od podpisu mandátnej zmluvy, ktorý ministerka predpokladá v priebehu jedného – dvoch dní, bude do predstavenstva DB vymenovaný jeden zástupca MF SR a 30 % členov jej dozornej rady budú tvoriť zástupcovia rezortu. Do konca marca 2001 má tiež vykonať audit v DB spoločnosť Deloitte & Touche.
Ako uviedla ministerka, Devín banka podľa jej predstaviteľov ešte nezačala rokovať s ruskou stranou o uskutočnení deblokácie, urobí tak až po podpise mandátnej zmluvy. V zmluve sa tiež neuvádzajú komodity, ktorými sa má deblokácia uskutočniť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS