ČLÁNOK
Devín banka chce do polroka získať strategického investora
3. januára 2001

Devín banka, a.s. Bratislava očakáva, že ukončí tento rok s vyrovnaným hospodárením, pričom bilančná suma by mala v priebehu roka vzrásť zo súčasných približne 13 mld. Sk na 18 mld. Sk. Na tlačovej besede o tom informoval podpredseda predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa banky Pavel Rusnák. Za minulý rok skončí hospodárenie banky so stratou približne 400 mil. Sk z bankových činností. Súčasnú podkapitalizovanosť banky by mal vyriešiť vstup strategického investora.

Banka v rámci zlepšenia svojej pozície pripravila revitalizačný plán, ktorý podľa Rusnáka „predstavenstvo jednohlasne v decembri schválilo, pričom ho podporil aj predstaviteľ ministerstva financií“. Súčasťou tohtoročných zámerov banky je i vstup zahraničného investora, ktorý by mal zvýšením základného imania banky z aktuálnej 1 mld. Sk o 3 mld. Sk získať 75-percentný podiel. „Nepredpokladám, že súčasní akcionári sa zúčastnia navyšovania kapitálu banky,“ dodal v tejto súvislosti predstaviteľ Devín banky. Rusnák nešpecifikoval nového investora, ako však povedal, „ide o investora z jednej z krajín G7“, pričom za pozitívne považuje okrem iného práve prítomnosť ruského kapitálu v banke.

Potenciálny záujemca, ktorého vstup musí odsúhlasiť aj Národná banka Slovenska, prejavil svoj záujem i napriek nedoriešenej otázke údajnej pohľadávky Devín banky voči Ministerstvu financií SR vo výške 2,7 mld. Sk. „Investor je podrobne informovaný o situácii v banke, i o spore s MF. Predpokladáme, že tento súd vyhráme,“ dodal P. Rusnák. Záujemca o majoritu v banke bude musieť tiež vyhlásiť verejný prísľub na akcie, keďže zamýšľa získať podiel vyšší ako 30 %. „Navýšenie by po všetkých týchto krokoch malo byť splatené v prvom polroku 2001,“ povedal Rusnák,

Devín banka podľa jeho slov v minulom roku „prekonala svoju klinickú smrť“, keď v polovici roka sa vplyvom hromadných výberov znížila bilančná suma o 20 % a banka neplnila predpísané povinné minimálne rezervy. V súčasnosti podľa Rusnáka dosahuje bilančná suma opäť úroveň spred roka, teda približne 13 mld. Sk. Banka na zabránenie odlivu vkladov ponúkala úrokové miery vysoko nad priemerom trhu, momentálne je podľa Rusnáka „v etape znižovania sadzieb“. Ich úroveň však stále presahuje priemer trhu.

V súčasnosti banka rieši predĺženie mandátnej zmluvy na deblokácie ruského dlhu voči SR na prvý polrok tohto roka, pôvodný mandát platil do konca roka 2000. „Devín banka má pripravené kontrakty na tovarové toky, inkasá sa však budú realizovať až v prvom polroku 2001,“ zdôvodnil Rusnák potrebu predĺženia mandátu. Ako v utorok povedala ministerka financií Brigita Schmögnerová, k žiadosti sa musí vyjadriť vláda.

Devín banka, ktorá sa na deblokáciách dlhu Ruska voči SR podieľala od roku 1995, uzavrela minulý rok s ministerstvom financií dohodu o deblokovaní ruského dlhu voči SR nad rámec dohodnutých kontraktov v hodnote 60 mil. USD. Z tejto sumy malo 48 mil. USD pripadnúť MF (zvyšok, teda 20 %, bola dohodnutá provízia banky), pričom tieto prostriedky má MF poskytnúť banke ako pôžičku až do vyriešenia súdneho sporu. Banka vlani v rámci dohodnutých kontraktov deblokovala dlhy v objeme 18,6 mil. USD. V súčasnosti sa tiež rokuje o ďalších objemoch deblokácií na tento rok, ktorých výška by podľa Rusnáka mala byť podstatne vyššia ako za minulé obdobia.

Devín banka pôsobí na slovenskom bankovom trhu od roku 1992. Základné imanie banky predstavovalo ku koncu minulého roka 1 mld. Sk. Najväčším akcionárom je firma Apis, a.s. zaoberajúca sa výrobou hydrauliky a obchodovaním s energiou, ktorá kontroluje takmer 20 % základného imania banky. Ďalšími akcionármi boli podľa minuloročných údajov VTF Energia, s.r.o. (18,1 %), IFOP, a.s. (8,96 %), slovenské odborové zväzy (10,24 %) a iné firmy s podielom nižším ako 5 % (spolu 20,4 %). Ruský kapitál reprezentuje AKB MFK vlastniaca 12,59 % a japonský kapitál Goya Japan Co., Ltd vlastniaca 9,72 % základného imania. Banka ukončila rok 1999 s čistým ziskom 36,3 mil. Sk, čo bolo v porovnaní s rokom 1998 takmer o 3 mil. Sk menej.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS