ČLÁNOK
Devín banka, a.s., Bratislava, financuje v súčasnosti päť projektov
26. novembra 1997

Jedným z nich je vývoz motorov Pielstick zo ZŤS TEES Martinské strojárne, a.s., Martin do Bieloruska. Ako nástroj na podporu umiestnenie slovenských výrobkov na trhoch SNŠ ponúka Devín banka vývozné úvery, úverové garancie, eskont zmenky, faktoring a forfaiting (odkúpenie pohľadávok). „V praxi je každý obchodný prípad iný, takže používame kombináciu rôznych nástrojov“, povedala pre SITA námestníčka generálneho riaditeľa Devín banky Dáša Lisá. Ako ďalej povedala, kľúčovým problémom realizácie slovenských výrobkov na trhoch SNŠ je financovanie. Mnohé slovenské podniky si nemôžu dovoliť poskytnúť dodávateľský úver s dlhšou dobou splatnosti. Nielen preto, lebo nemajú peniaze na prefinancovanie obchodného prípadu, ale aj z dôvodov, že neuhradenie jednej pohľadávky by im mohlo spôsobiť vážne problémy. „Preto prichádzame so svojou ponukou zabezpečenia platby pri odloženej splatnosti“, dodala D. Lisá. „Devín banka disponuje na ruskom trhu kontaktmi a znalosťami, ktoré iné slovenské banky nemajú. Len v Rusku je asi 2 500 bánk a zďaleka nie všetky sú seriózne. Kontakty, ktoré sme tam získali, nám umožňujú preveriť hodnovernosť partnera, resp. jeho banky a tým značne znížiť rizikovosť obchodu“, pokračoval námestník generálneho riaditeľa Vladimír Jančí. Asi 30% základného imania spoločnosti je vo vlastníctve dvoch ruských firiem podnikajúcich v oblasti energetiky a bankovníctva. Devín banka je splnomocnená vládou SR na riešenie deblokácie slovenských pohľadávok v Ruskej federácii.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS