ČLÁNOK
Deutsche Telekom o vstupe do ST
7. februára 2000

ST by mohli profitovať zo skúseností DT na vysokokonkurenčnom telekomunikačnom trhu Nemecka pri prechode na podmienky liberalizovaného trhu. Vyplýva to z rozhovoru, ktorý agentúre SITA poskytol výkonný viceprezident spoločnosti pre región východnej Európy Moritz Gerke.

Ako potvrdil, DT je jedným zo záujemcov o privatizáciu ST a využil možnosť predložiť svoju ponuku. „Myslíme si, že skúsenosti a technické vybavenie našej spoločnosti by boli dobrým predpokladom, aby sme ako možný strategický partner mohli prispieť k ďalšiemu rozvoju Slovenských telekomunikácií,“ uviedol M. Gerke na otázku, akú šancu pripisuje úspešnosti DT v úsilí o vstup do ST. Nevylúčil, ale ani nepotvrdil pritom možnosť strategického spojenia s iným záujemcom v úsilí o kúpu podielu v ST. Ako povedal, musia byť najskôr zrejmé výsledky analýz, aby sa mohlo rozhodnúť o ďalších strategických krokoch.

Za svoje strategické priority považuje nemecký telekomunikačný gigant vybudovanie kvalitnej telekomunikačnej infraštruktúry a pomoc ST pri prechode na podmienky liberalizovaného trhu. K tomu patrí podľa slov M. Gerke najmä poskytovanie základných telefonických služieb práve tak ako aj služieb s vyššou pridanou hodnotou pre obchodných klientov a poskytovanie nových služieb v oblasti mobilnej komunikácie a internetu.

Spoločnosť Deutsche Telekom AG je v súčasnosti prítomná vo všetkých susedných krajinách Slovenska. V Rakúsku možno spomenúť mobilného operátora Max.mobil, v Maďarsku ST MATÁV, v Poľsku operátora PTC a na Ukrajine je poskytovateľom služieb pevných liniek pre spoločnosti Utel a UMC. V októbri 1999 získal DT 35-percentný podiel v chorvátskej telekomunikačnej spoločnosti Telekom HT.

Deutsche Telekom vlastní sprostredkovane tiež minoritný podiel v českom Radiomobile, má však opciu na získanie majority. Radiokomunikace, ktoré v súčasnosti vlastnia 51 %, musia oznámiť čiastku požadovanú za opciu, analytikmi odhadovanú na viac než 100 mil. Kč, do konca februára tohto roka.

Podľa vyjadrení predstaviteľov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) by mal proces výberu strategického partnera pre ST v apríli dospieť k výberu jedného záujemcu. V priebehu januára boli potenciálnym záujemcom o kapitálový vstup do ST zaslané návrhy Zmluvy o predaji a upísaní akcií a Akcionárskej zmluvy. V priebehu marca sa očakávajú indikatívne ponuky s pripomienkami k Zmluve o predaji a upísaní akcií, Akcionárskej zmluve a návrhu licencie, ktoré budú predmetom následných rokovaní so záujemcami o privatizáciu ST a príslušnými orgánmi SR. Návrhy na privatizáciu ST prijíma, selektuje a vyberá poradenské konzorcium Deutsche Bank.

Záujem o vstup do Slovenských telekomunikácií v januári pre agentúru SITA potvrdil aj rakúsky telekomunikačný operátor Telekom Austria AG a holandský Dutch KPN Telecom. K vážnym kandidátom možno zaradiť aj France Telecom. Podľa predstaviteľov MDPT počet záujemcov by mal prekročiť desať, odmieta však konkretizovať mená záujemcov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS