ČLÁNOK
Deutsche Bank potrebuje obnovu
23. mája 2002

Odstupujúci výkonný riaditeľ najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank Rolf Breuer vyzval svojho nástupcu Josefa Ackermanna, doterajšieho riaditeľa investičnej banky skupiny Deutsche Bank, aby začal s obnovou banky, a tým zabezpečil dlhodobú budúcnosť firmy. Ak nechce Deutsche Bank zaostávať, sa musí podľa Breuera reštrukturalizovať a drasticky znížiť náklady, a to aj v tom prípade, keby musela rokovať s veľkými nemeckými štátnymi a kooperujúcimi bankami.

Deutsche Bank, ktorá sa už predtým neúspešne pokúšala fúzovať s konkurentmi zo súkromného sektora, sa musí konsolidovať v Nemecku i v celej Európe. Proces reštrukturalizácie by sa mal v Nemecku uskutočniť v rámci národnej a medzirezortnej konsolidácie, ak sa majú do procesu aktívne zapojiť aj ostatné nemecké banky.

Súčasne s Breuerovými vyhláseniami boli zverejnené správy, že Deutsche Bank začala so znížením približne 1 000 pracovných miest v oblasti obchodovania s cennými papiermi a informačných technológií. Znižovanie počtu zamestnancov je súlade so zámerom ukončiť tento rok pracovný pomer s 9 200 pracovníkmi, ktorý banka ohlásila v roku 2001.

Vysoké náklady banky a nízka ziskovosť v retailovom bankovníctve a správe aktív sa odrazili aj na klesajúcej cene akcií banky. Prepad trhovej hodnoty Deutsche Bank obmedzuje podľa Breuera možnosti voľby v strategickom rozhodovaní. „Flexibilita a manevrovateľnosť banky sa znížila a nemôžeme využiť príležitosti trhu v takej miere, ako by sme si želali,“ dodal.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS