ČLÁNOK
Desať percent akcií VSŽ má už na účte Dlhopis, o.c.p., a.s.
20. septembra 1999

Podiel Slovenskej sporiteľne vo VSŽ sa týmto prevodom znížil z 13,48 % na 3,41 %.

Vo štvrtok 16. septembra sa na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) uzavrel priamy obchod s 1 649 392 akciami VSŽ pri cene 335 Sk za kus. Štvrtkový obchod pritom počtom prevedených akcií zodpovedá priamemu obchodu s cennými papiermi VSŽ, ktorý sa na BCPB uzavrel 12. januára tohto roka, keď si Slovenská sporiteľňa uplatnila záložné právo. Vtedy sa previedlo 1 649 392 akcií VSŽ z účtu Eurotrade, a.s., Košice kontrolovanej Alexandrom Rezešom na účet SLSP. Januárový obchod sa uzavrel pri cene 145 Sk za kus. SLSP vtedy za 10-percentný balík akcií VSŽ zaplatila takmer 239,162 mil. Sk, za rovnaký podiel by mal po štvrtkovom obchode zaplatiť jeho nový majiteľ 552,546 mil. Sk, teda o 313,384 mil. Sk viac.

Akcie VSŽ sú z dôvodu konania mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ) spoločnosti dočasne zablokované v Stredisku cenných papierov (SCP) SR od 17. do 22. septembra. Ak si nový majiteľ 10-percentného balíka chcel uplatniť akcionárske práva súvisiace s týmto podielom, musel mať akcie na účte už vo štvrtok, to znamená, že vysporiadanie obchodu a prevod v SCP SR museli prebehnúť v čase T+0. BCPB uplatňuje pri anonymných obchodoch štandardné vysporiadanie T+3, pri priamych obchodoch je to však T+x. MVZ VSŽ Košice sa bude konať 22. septembra.

Podľa posledných údajov vlastní 13,79 % akcií VSŽ spoločnosť Chase Nominees. Slovenská sporiteľňa kontrolovala do štvrtka 13,48 %, Všeobecná akciová 10,79 %, Hutník 10,38 % a Priemyselná banka Košice 9,3 %. Fond národného majetku SR mal v spoločnosti 3,81-percentný podiel, Ferrimex vlastnil 3,49 %, Central European Growth Fund 3,25 % a Reštitučný investičný fond 2,95 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS