ČLÁNOK
Deň daňovej slobody tento rok pripadne na 28. júna
19. júna 2001

Deň daňovej slobody (DDS), ktorý má ukázať, aký podiel zo svojich zárobkov odovzdávajú občania štátu, by mal podľa schválených rozpočtov pripadnúť v tomto roku až na 28. júna. Posun je dôsledkom výplaty dlhopisov Fondu národného majetku a straty Slovenskej konsolidačnej. Zmenu termínu o 10 dní spôsobila aj zmena metodiky, podľa ktorej Združenie daňových poplatníkov Slovenska (ZDPS) počíta jednotlivé ukazovatele vstupujúce do výpočtu. V pondelok to uviedli predstavitelia ZDPS.

Ako vyplýva z analýzy daňového a príspevkového zaťaženia na Slovensku, ktorej autorom je Pavol Suďa, podiel verejných výdavkov na hrubom domácom produkte (HDP) dosiahne v tomto roku podľa predpokladu na základe verejných rozpočtov 49,4 %. Vlani tento podiel predstavoval 44,2 %. DDS sa počíta práve z podielu verejných výdavkov na HDP.

ZDPS zmenilo výpočet HDP, ako aj vyčíslenie verejných výdavkov. DDS je termínom, ktorý symbolicky ukazuje medzník, dokedy občania odovzdávajú „celý“ svoj zárobok štátu, štátnym fondom, poisťovniam a samospráve. Po tomto dátume už zarábajú „len sami na seba“. Podľa nového prepočtu pripadol deň daňovej slobody v minulom roku na 9. júna, oproti pôvodnému dátumu 14. júna. Pre porovnanie v Českej republike pripadá v tomto roku Deň daňovej slobody na 7. júna.

Ako upozornili predstavitelia ZDPS, miera prerozdeľovania verejných výdavkov vzhľadom na výkonnosť ekonomiky je príliš vysoká. Podľa riaditeľa sekcie stratégie, podpory podnikania a legislatívy Ministerstva hospodárstva SR Jána Oravca bude potrebné znížiť výdavky, v opačnom prípade hrozí tlak na zvyšovanie daní. Podľa analýzy P. Suďu tento tlak môže spôsobiť aj vyčerpanie privatizačných príjmov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS