ČLÁNOK
Deň daňovej slobody pripadol v tomto roku na 18. júna
18. júna 2002

Deň daňovej slobody pripadne v tomto roku na 18. júna, čo znamená, že občania do utorka odovzdali celý svoj zárobok štátu a od nasledujúceho dňa začínajú pracovať sami pre seba. Odhadovaná výška celkového daňového a príspevkového zaťaženia pritom bude na úrovni 46,8 %. V porovnaní s minulým rokom sa deň daňovej slobody posunul o 8 pracovných dní dozadu. „Tento posun však nespôsobilo lepšie hospodárenie štátu, alebo zodpovednejší prístup politikov k verejným financiám a výdavkom. Skorší dátum dňa daňovej slobody spôsobili minuloročné vysoké verejné výdavky spôsobené najmä vyplácaním dlhopisov Fondu národného majetku,“ uviedol predseda Združenia daňových poplatníkov Slovenska (ZDPS) Ján Oravec.

Celkové daňové a odvodové zaťaženie merané podielom čistého príjmu na celkových mzdových nákladoch zamestnanca predstavuje podľa ZDPS v tomto roku 52,5 %, čo je o 0,3 % menej ako vlani. Priemerný zamestnanec tak môže na vlastnú spotrebu a na úspory použiť menej ako polovicu celkových mzdových nákladov, z každej koruny mu totiž štát odkrojí viac ako 52 halierov. V porovnaní s rokom 2000 vzrástlo celkové daňové a odvodové zaťaženie o dva haliere z každej zarobenej koruny.

Chýbajúce reformy najmä v zdravotníctve, školstve a dôchodkovom systéme sa podľa Oravca prejavujú v neefektívnych verejných výdavkoch, ktoré neustále rastú. Prehlbujúca sa medzera medzi zvyšujúcimi sa verejnými výdavkami a klesajúcimi daňovými príjmami dosahuje podľa ZDPS úroveň 15 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vláda totiž dlhodobo míňa viac, ako si v skutočnosti môže dovoliť. To vedie k zvyšovaniu štátneho zadlženia a v prípade neuskutočnenia zásadných škrtov vo výdavkoch verejného sektora vytvára silné predpoklady pre rast daňového zaťaženia alebo prehĺbenia nerovnováhy.

Deň daňovej slobody vypočítalo ZDPS podľa metodiky Medzinárodného menového fondu GFS 2001 na základe predpokladaných konsolidovaných výdavkov verejnej správy v pomere k HDP a vyjadruje priemerné daňové a odvodové zaťaženie občanov v prepočte na pracovné dni v roku. V Českej republike pripadol deň daňovej slobody v tomto roku na 11. júna.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS