ČLÁNOK
Demonopolizácia poistenia áut začne už v júli 2001
31. októbra 2000

Zákonné poistenie motorových vozidiel by sa malo demonopolizovať už od júla budúceho roku a nie od 1. januára 2002, ako sa pôvodne predpokladalo. Novinárov o tom po skončení rokovania vlády informovala ministerka financií Brigita Schmögnerová

Z koncepcie prechodu zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na systém povinne zmluvného poistenia, ktorú v utorok vláda schválila, vyplýva podľa ministerky aj potreba vzniku kancelárie poistiteľov. Tá by mala byť samosprávnym orgánom a mala by spravovať garančný fond využívaný pri vzniku škôd neznámym vinníkom, alebo v prípade, že vinník nie je poistený. Vzniknúť by mal aj orgán na evidenciu motorových vozidiel.

Koncepcia predpokladá inštitút minimálneho poistného, ktorý by mal zabrániť cenovej vojne. Konkurenčný boj by totiž podľa ministerky mohol viesť k nedostatočnému výberu poistného použiteľného na úhradu škôd. Horná hranica podľa nej určená nie je. „Po zavedení systému zmluvného poistného treba očakávať určité zmeny poistného,“ skonštatovala. „Na začiatku je však možný aj posun nadol,“ dodala. Povinné zmluvné poistenie budú od júla budúceho roka môcť poskytovať viaceré komerčné poisťovne, budú však potrebovať súhlas Úradu pre finančný trh. Ministerka vzhľadom na vývoj v Českej republike po odstránení monopolu Českej poisťovne na tento produkt predpokladá, že Slovenská poisťovňa si uchová dominantné postavenie na tomto trhu aj naďalej.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS