ČLÁNOK
Definitívny návrh rozpočtu zredukoval sociálne výdavky
11. októbra 2000

Už od apríla, keď sa začali rokovania o návrhu štátneho rozpočtu, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši podľa vlastných slov presadzoval, aby sa príjmy štátu neriešili zvyšovaním odvodov veľkého počtu ľudí s nízkymi príjmami, ale aby sa podnikli reformné kroky v tých oblastiach hospodárstva, kde je najväčší únik prostriedkov. Definitívne schválená podoba návrhu štátneho rozpočtu napokon priniesla zníženie viacerých sociálnych výdavkov.

Minister v rozhovore pre agentúru SITA upozornil na fakt, že zo štátneho rozpočtu pôjde 66 mld. Sk na štátne záruky, „ale o tom sa na vláde nerozprávame“. Po rokovaní vlády v Brunovciach sa kabinet podľa Magvašiho stotožnil s jeho názormi na odvody štátu za poistencov do Sociálnej poisťovne a zrovnoprávnenie platieb štátu a Národného úradu práce, no napokon sa zrovnoprávnenie zrušilo.

Projekt verejnoprospešných prác pre dlhodobo nezamestnaných sa podľa ministra ukázal ako úspešný, napriek tomu sa naň v rozpočte našlo iba 1,5 mld. Sk, hoci pôvodne vláda súhlasila s 3 mld. Sk. Po celý čas sa okrem toho počítalo s príspevkom na bývanie vo výške 1,7 mld. Sk, no v záverečnej fáze rokovaní táto suma klesla o miliardu. Práve tieto dôvody viedli Magvašiho, aby sa zdržal hlasovania o štátnom rozpočte.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS