ČLÁNOK
Deficitné rozpočty zaťažujú Európsku úniu
7. februára 2002

Európska komisia – EK chce už o niekoľko dní oficiálne napomenúť Nemecko v súvislosti s jeho neúmerne vysokým deficitom štátneho rozpočtu. K tomuto rozhodnutiu má dôjsť 11. februára na rokovaní ministrov financií eurozóny, o deň neskôr majú tú istú problematiku riešiť pätnásti ministri financií EÚ, avšak niektoré krajiny, vrátane Veľkej Británie a Francúzska, robia v diplomatickej rovine maximum, aby sa našiel prijateľný kompromis.

V tom istom čase Nemecko intenzívne lobuje u svojich európskych partnerov, ktorí by mohli zvrátiť „varovanie“ EK. Celý tento proces sa vlastne stáva aj testom pre Pakt stability a rastu EÚ, ktorý je nástrojom na posilňovanie rozpočtovej disciplíny.

Nemecko by prostredníctvom svojho ministra financií Hansa Eichela malo oficiálne prisľúbiť, že jeho rozpočtový deficit v tomto roku nepresiahne 3% z hrubého domáceho produktu a v budúcom období zvýšiť úsilie, aby do roku 2006 dosiahlo vyrovnaný rozpočet.

Posilnenie rozpočtovej disciplíny sa vzťahuje aj na Portugalsko, ktoré chce EK takisto verejne upozorniť na negatívny vývoj v jeho fiškálnej agende.

Veľká Británia a Francúzsko sa obávajú, že EK vlastne žiada Nemecko, aby „pritvrdilo“ svoju rozpočtovú politiku v čase, kedy sa blíži k recesii, čo znamená, že neberie do úvahy terajšie štádium ekonomického cyklu.

Francúzsky minister financií Laurent Fabius podčiarkol význam celej tejto problematiky tým, že o nej hovoril aj v rámci nedávneho newyorského Svetového ekonomického fóra. Naznačil, že Francúzsko je veľmi opatrné v súvislosti s oficiálnym varovaním EK, pretože cieľom takéhoto postupu je vyzvať konkrétnu krajinu, aby zmenila svoju politiku, čo však nie je typický prípad Nemecka. Niektoré menšie krajiny ale zastávajú iný názor. Írsko, ktoré bolo podobným spôsobom „varované“ Európskou komisiou počas minulého roka trvá na tom, aby sa to isté pravidlo týkalo každého štátu – bez ohľadu na jeho veľkosť. Nemecko sa chce v každom prípade vyhnúť otvorenej kritike zo strany EK, najmä s ohľadom na septembrové parlamentné voľby. Minister financií Hans Eichel však má iba veľmi malý manévrovací priestor – časť odhadov z bruselského ústredia EÚ hovorí o rozpočtovom deficite v roku 2002 na úrovni 2,7%, no niektoré prognózy uvádzajú dokonca ešte vyššiu hodnotu tohto ukazovateľa.

Otázka rozpočtového deficitu však nie je jediným akútnym problémom nemeckej ekonomiky.

Podľa včerajších údajov totiž počet nezamestnaných v krajine presiahol „magickú“ hranicu štyroch miliónov ľudí. Na sezónne neupravenej báze sa nezamestnanosť v januári zvýšila na 10,4% v porovnaní s decembrom 2001, kedy predstavovala 9,6%, čo znamená, že bez práce je momentálne 4,29 milióna Nemcov.

Analytici zdôrazňujú, že tento stav sa výrazne nezmení do polovice tohto roka a vláda Gerharda Schrödera sa dostane pred parlamentnými voľbami, ktoré budú 22. septembra, pod neúmerný tlak.

Nemecký kancelár totiž sľúbil, že počas jeho funkčného obdobia klesne nezamestnanosť na 3,5 milióna ľudí.

Štvormiliónová nezamestnanosť je síce psychologicky kritická, no nepredstavuje historické maximum.

Počas vlády Helmuta Kohla dosiahla v roku 1998 hladinu 4,8 milióna obyvateľov.

Terajšia vláda tvrdí, že nebyť sezónnych faktorov, ktoré zohrávajú osobitne dôležitú úlohu práve v januári, bola by nezamestnanosť hlboko pod úrovňou 4 miliónov ľudí.

Kritici však tvrdia, že značne nepružný a „preregulovaný“ trh práce ešte viac komplikuje terajšiu situáciu.

Schröder sa však bráni reformám na trhu práce, pretože sa obáva straty tradičných politických spojencov, najmä odborových zväzov.

Narastajúca nezamestnanosť je však ďalším náporom na nemecký rozpočet, pretože vyššie dávky v nezamestnanosti prehlbujú deficit, čím sa prípadné varovanie zo strany Európskej komisie stáva ešte aktuálnejším.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS