ČLÁNOK
Deficit zahraničného obchodu za sedem mesiacov je 50,1 mld. Sk
31. augusta 2001

Pasívne saldo zahraničného obchodu dosiahlo v júli 8,5 mld. Sk. V júli sa pritom zo Slovenskej republiky vyviezol tovar v hodnote 51 mld. Sk. Hodnota dovezeného tovaru dosiahla 59,4 mld. Sk. V porovnaní s júlom minulého roka vzrástol objem vývozu o 10,5 % a dovozu o 25,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Deficit zahraničného obchodu za prvých sedem mesiacov dosiahol 50,1 mld. Sk a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástol o 38,9 mld. Sk, čo predstavuje 4,5-násobné zvýšenie. Za január až júl vývoz tovaru medziročne vzrástol o 17,8 % na 358,6 mld. Sk. Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 408,6 mld. Sk, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o 29,5 %.

Medziročne sa zvýšil vývoz do Nemecka o 19,8 %, Českej republiky o 14 %, Talianska o 21,6 %, Rakúska o 22,9 %, Poľska o 16,8 % a Maďarska o 24,3 %. Klesol vývoz do Francúzska o 9,2 %. Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení vzrástol vývoz do krajín EÚ o 20 %, keď tvoril 61,2 % z celkového vývozu SR. Vývoz do krajín OECD stúpol o 18,1 % a na celkovom vývoze SR sa podieľal 92,1 %. Do krajín CEFTA stúpol vývoj o 16,9 % a tvoril 29,1 % z celkového vývozu SR.

Vo vzťahu k najvýznamnejším krajinám dovozu medziročne vzrástol dovoz z Nemecka o 33,6 %, Ruska o 19,6 %, Českej republiky o 29,2 %, Talianska o 26,3 %, Rakúska o 22,3 %, Francúzska o 46,1 %, Poľska o 38,2 %, Maďarska o 53,2 % a Spojeného kráľovstva o 40,8 %. Dovoz z krajín EÚ stúpol o 31 % a tvoril 50,6 % z celkového dovozu, z krajín OECD o 31,4 % , keď sa na celkovom dovoze SR sa podieľal 77,2 %. Dovoz z krajín CEFTA o 32,7 % a tvoril 21,4 % z celkového dovozu.

Najvyššie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Ruskom (59,8 mld. Sk), Nemeckom (7,8 mld. Sk), Japonskom (6 mld. Sk), Španielskom (5,7 mld. Sk) a Čínou (5,3 mld. Sk). Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Rakúskom (14,1 mld. Sk), Talianskom (8,6 mld. Sk), Maďarskom (8,3 mld. Sk), Poľskom (7,8 mld. Sk) a Holandskom (4,2 mld. Sk).

Podľa revidovaných prognóz Národnej banky Slovenska by mal deficit zahraničného obchodu v tomto roku dosiahnuť 78,1 až 87,9 mld. Sk. Pôvodný odhad bol pritom 51 mld. Sk. Ministerstvo hospodárstva SR pred dvoma mesiacmi rovnako zrevidovalo svoju predpoveď obchodného deficitu pre celý tento rok z pôvodne predpovedanej úrovne 42 až 50 mld. Sk, na úroveň približne 70 mld. Sk. Ku koncu decembra 2000 predstavovalo pasívum obchodnej bilancie 42,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS