ČLÁNOK
Deficit zahraničného obchodu v júli 7,197 mld. Sk, za sedem mesiacov dosiahol 48,9 mld. Sk
28. augusta 2002

Deficit zahraničného obchodu dosiahol v júli 7,197 mld. Sk a medziročne klesol o 14,1 %. Objem exportu v júli medziročne stúpol o 15,6 % na 59,128 mld. Sk. Dynamika rastu dovozu bola nižšia a dosiahla 11,4 %. Celkový objem dovozu pritom v júli predstavoval 66,325 mld. Sk. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Za prvých sedem mesiacov sa vývoz tovaru oproti rovnakému obdobiu minulého roku zvýšil o 2 % na 366,1 mld. Sk. Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 415 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol objem dovozu vyšší o 1,5 %. Pasívne saldo zahraničného obchodu za sedem mesiacov dosiahlo 48,9 mld. Sk a bolo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2001 nižšie o 1 mld. Sk.

Za celý minulý rok dosiahol deficit obchodnej bilancie 103,205 mld. Sk. Na hrubom domácom produkte sa podieľal zhruba 10,7 percentami.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vo vývoze Slovenskej republiky medziročne vzrástol vývoz do Talianska o 19,2 %, Maďarska o 11,4 %, Francúzska o 17,4 %, Holandska o 6,8 % a Spojeného kráľovstva o 3,3 %. Znížil sa vývoz do Nemecka o 5,8 %, Českej republiky o 4,9 %, Rakúska o 3,2 % a Poľska o 4,6 %. Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 1,6 % a tvoril 60,9 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 1,5 % keď sa na celkovom vývoze SR podieľal 91,6 %. Klesol vývoz do krajín CEFTA o 0,9 % a predstavoval 28,3 % celkového vývozu SR.

Vo vzťahu k najvýznamnejším krajinám dovozu medziročne vzrástol dovoz z Českej republiky o 7 %, Talianska o 12,8 %, Francúzska o 21,6 %, Rakúska o 10,2 %, Španielska o 43,3 %, Poľska o 3 %, Maďarska o 12,2 % a Spojeného kráľovstva o 5,2 %. Znížil sa dovoz z Nemecka o 12,1 % a Ruskej federácie o 15,6 %. Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2001 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 1,7 % a tvoril 50,7 % z celkového dovozu, z krajín OECD o 3,9 %, keď sa na celkovom dovoze SR podieľal 79 %. Import z krajín CEFTA stúpol o 7,7 % a tvoril 22,8 % celkového dovozu.

Najvyššie pasívne saldo zaznamenalo Slovensko za sedem mesiacov v zahranično-obchodnej činnosti s Ruskou federáciou 49,6 mld. Sk, Španielskom 7,9 mld. Sk, Českou republikou 7,2 mld. Sk, Čínou 6,8 mld. Sk a Japonskom 4,9 mld. Sk. Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Talianskom 11,9 mld. Sk, Rakúskom 11,4 mld. Sk, Maďarskom 9,2 mld. Sk, Poľskom 6,5 mld. Sk a Holandskom 3,2 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS