ČLÁNOK
Deficit zahraničného obchodu by mal tento rok klesnúť pod 80 mld. Sk
18. júna 2003

Opatrenia vlády SR a predpokladaný rast dopytu na hlavných exportných trhoch by v roku 2003 mali pomôcť znížiť deficit zahraničného obchodu (ZO) SR minimálne pod 80 mld. Sk. Tieto opatrenia by mali predovšetkým zredukovať spotrebné dovozy. Uvádza sa to v hodnotení výsledkov zahraničného obchodu za minulý rok, ktorým sa bude onedlho zaoberať vláda. Na ďalší vývoj zahraničného obchodu bude výrazne vplývať aj vývoj svetových cien primárnych surovín.

Dynamika rastu exportu by mala v priebehu nasledujúceho obdobia prevyšovať dynamiku rastu importu. V rokoch 2003 až 2006 by sa mala dynamika rastu vývozu medziročne zvyšovať v intervale 9,3 % až 13,5 %, pričom najvyšší prírastok exportu sa očakáva práve v roku 2003. Dynamika rastu dovozu by sa mala v spomínanom období pohybovať medzi 8,7 % až 11,8 %. Pomer deficitu zahraničného obchodu na vytvorenom hrubom domácom produkte (HDP) by mal postupne klesať, pričom najnižší by mal byť tento podiel v roku 2006 na úrovni 7,2 % HDP.

Materiál, ktorý vypracovalo Ministerstvo hospodárstva SR (MH), opätovne podčiarkuje výrazný vplyv automobilového priemyslu na vývoj zahraničného obchodu. Minulý rok tvoril automobilový priemysel a s ním súvisiace výroby vyše štvrtinu vývozu SR, po naštartovaní výroby PSA Peugeot Citroën v roku 2006 sa tento podiel ešte zvýši. Prehlbovanie takto jednostranne zameranej exportnej orientácie však môže byť rizikové napríklad pri recesii automobilového priemyslu vo svete.

MH odporúča spracovať návrh proexportných opatrení a projektov s osobitným zameraním na teritória s vysokým deficitom obchodnej bilancie zo strany SR, ako aj vypracovať návrh schémy štátnej pomoci rozvoja zahraničnej spolupráce a imidžu SR na zvýšenie konkurenčnej schopnosti slovenských firiem s využitím finančných prostriedkov štátu a štrukturálnych fondov Európskej únie. Vypracovať tieto opatrenia by malo MH a SARIO. MH by zároveň malo v etape prípravy štátneho rozpočtu na rok 2004 nárokovať finančné prostriedky v rozpočtovej kapitole ministerstva na štátnu grantovú schému konkurencieschopnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS