ČLÁNOK




Deficit zahranicného obchodu bol v januári prekvapivo nízky
3. marca 2003

Záporné saldo zahranicného obchodu dosiahlo v januári prekvapivo nízku úroven 0,9 mld. Sk. V porovnaní s januárom 2002 sa znížilo o 4,8 mld. Sk, resp. o 84,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Analytici boli v odhadoch januárového deficitu obchodnej bilancie skeptickejší a predpovedali deficit od 3,5 mld. Sk do 4,9 mld. Sk.

Najvyššie pasívne saldo bolo v zahranicnoobchodnej cinnosti s Ruskom na úrovni 8,8 mld. Sk, Japonskom 0,9 mld. Sk, Cínou 0,8 mld. Sk, Španielskom 0,7 mld. Sk a Taiwanom 0,5 mld. Sk. Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom 4,1 mld. Sk, Talianskom 2,6 mld. Sk, Rakúskom 1,5 mld. Sk, Madarskom 1,4 mld. Sk, Polskom 1 mld. Sk a Ceskom 0,6 mld. Sk.

V januári sa zo Slovenskej republiky vyviezol tovar v hodnote 53,9 mld. Sk. V porovnaní s januárom 2002 vzrástol objem vývozu o 19 %. Vo vztahu k najvýznamnejším obchodným partnerom bol vyšší vývoz do Nemecka o 39,7 %, Ceska o 14,6 %, Talianska o 10,1 %, Rakúska o 8 %, Polska o 22,3 %, Madarska o 21,6 %, Spojeného královstva o 16 % a Holandska o 14 %. Vývoz do Francúzska sa znížil o 10,4 %.

Z pohladu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 21,7 % a tvoril 63,8 % celkového vývozu SR, do krajín OECD stúpol o 19,8 %, ked sa na celkovom vývoze SR sa podielal 92,5 % a do krajín CEFTA o 18,3 % a tvoril 27,5 % celkového vývozu SR.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 54,8 mld. Sk. V porovnaní s januárom 2002 bol objem dovozu vyšší o 7,4 %. Dovoz z Nemecka vzrástol o 10,8 %, z Ruska o 11 %, Francúzska o 19,7 %, Polska o 22,2 %, Španielska o 5,6 %, Madarska o 20,1 % a z Cíny o 23,4 %. Dovoz z Ceska klesol o 2,4 %, z Talianska o 9 %, Rakúska o 1 % a Spojeného královstva o 9 %.

Z hladiska hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil dovoz z krajín EÚ o 7,5 % a tvoril 48,7 % z celkového dovozu, z krajín OECD o 5,2 % a na celkovom dovoze SR sa podielal 74,3 %. Import z krajín CEFTA stúpol o 6,2 % a tvoril 21,2 % celkového dovozu.

Výsledky zahranicného obchodu v januári príjemne prekvapili analytikov. Januárové výsledky naznacili podla analytikov pokracovanie priaznivého trendu vyššej dynamiky rastu exportu ako importu. Vývoz SR sa medzirocne zvýšil o 19 % a predstihol tak tempo rastu dovozu, ktoré dosiahlo 7,4 %. V januári sa zo SR vyviezol tovar v hodnote 53,9 mld. Sk a objem dovozu dosiahol 54,8 mld. Sk.

Ako uviedla analyticka Slovenskej ratingovej agentúry Katarína Kohútiková, v štruktúre vývozu Slovenska dominoval v januári najmä export dopravných prostriedkov. „Vývoz v tejto kategórii bol o štvrtinu vyšší ako v rovnakom mesiaci minulého roka,“ skonštatovala. Významný bol aj vývoz strojov a zariadení ako aj export kovov a kovových výrobkov. „Masívne investície v uplynulých štvrtrokoch zrejme zacínajú prinášat svoje ovocie,“ skonštatovala. Podla Mareka Gábriša z CSOB sú slovenskí exportéri zrejme zatial odolní voci pomalšiemu rastu v západnej Európe aj voci silnejšej korune. Ako uviedol analytik Slavie Capital Pavol Ondriska, rast celkového exportu bol silný aj vdaka nižšiemu medzirocnému základu, resp. oslabeniu dolára voci korune. „Avšak medzirocné zvýšenie vývozu do Nemecka až o 40 % je prekvapením, kedže Nemecko spadlo v prvom štvrtroku 2003 pravdepodobne do recesie,“ dodal. Pomalý a tažkopádny rast Nemecka môže podla analytika Poštovej banky Michala Džacovského nepriaznivo ovplyvnit slovenský export. „Prípadné zväcšujúce sa problémy Nemecka, by tak ovplyvnili slovenský export a aj celú slovenskú ekonomiku,“ skonštatoval.

Ako uviedol analytik Ludovej banky Mário Blacšák, na strane dovozu došlo v januári len k miernemu zvýšeniu objemov, pri významnom raste najmä v odbore nerastných surovín. „Dovoz nerastných surovín však ovplyvnil najmä rast geopolitických rizík plynúcich z možného vojnového riešenia krízy v Iraku,“ skonštatoval. Ako dodal, rast cien ropy a plynu na svetových komoditných trhoch tak nestacil prekryt ani priaznivý vývoj hodnoty slovenskej koruny voci americkému doláru. Import strojov a zariadení, ktorý je posledné dva roky mimoriadne silný, medzirocne poklesol a dosiahol podla Kohútikovej najnižšiu hodnotu za posledných 27 mesiacov. „Import kovov bol o 500 mil. Sk vyšší ako pred rokom a pravdepodobne vzhladom na vyššiu cenu na svetových trhoch bol dovoz nerastných surovín o miliardu vyšší ako v januári 2002,“ uviedla.

Dalšie zlepšovanie obchodnej bilancie by malo podla Gábriša pokracovat aj v nasledujúcich mesiacoch. „Cakám výraznejšie priškrtenie spotrebných dovozov v dôsledku pomalšieho rastu, respektíve stagnácie reálnych miezd a pokracovanie solídnych výsledkov exportu,“ uviedol. Prichádzajúce pozitívne císla by podla neho mohli prinútit centrálnu banku, aby akceptovala silnejšiu korunu, pretože export ani priemysel zatial nenaznacujú výrazný dopad tohto faktora na podnikovú sféru. Ako však dodal, Národná banka Slovenska pravdepodobne bude chciet vyhodnotit tieto císla s väcším casovým odstupom. Koncorocný schodok obchodnej bilancie analytici ocakávajú v rozpätí od 70 do 78 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS