ČLÁNOK
Deficit za tri štvrťroky dosiahol takmer 2 mld. eur
7. októbra 2013

Štát hospodáril za tri štvrťroky tohto roka so schodkom na úrovni 1,977 mld. eur. V samotnom septembri sa tak deficit štátneho rozpočtu mierne navýšil o 60 mil. eur. Medziročne to však stále znamenalo pokles o 23,5 %, resp. o vyše 608 mil. eur. „Plnenie rozpočtu je na úrovni 64 %, čo znamená, že sa vyvíja lepšie, ako bolo naplánované,“ uvádza na margo zverejnených údajov rezort financií.

Celkové výdavky štátneho rozpočtu za prvých deväť mesiacov tohto roka dosiahli 9,923 mld. eur, čo znamenalo ich medziročný pokles o 8 %. Z rozpočtu na celý rok sa tak zatiaľ vyčerpalo 58,4 %. Medziročne nižšie však boli aj príjmy, ktoré ku koncu septembra predstavovali 7,945 mld. eur. V porovnaní s vlaňajškom to znamenalo pokles o 3,1 % a celoročný plán príjmov sa tak zatiaľ plní na 57,1 %. A to napriek medziročnému nárastu daňových príjmov o 5 %.

„Za poklesom výdavkov štátneho rozpočtu stojí najmä pokles výdavkov na bežné transfery, ktoré sa medziročne znížili o 726 mil. eur. V rámci tejto položky medziročne poklesli výdavky na obsluhu štátneho dlhu o 204,7 mil. eur,“ uvádza ministerstvo financií. Na strane príjmov za medziročným výpadkom stoja zatiaľ slabšie príjmy z eurofondov, ale taktiež nižšie príjmy z dividend. Podľa ministerstva financií však táto skutočnosť hrozbu pre rozpočet nepredstavuje. „Vzhľadom na bežnú prax minulých rokov je časovo primeraným obdobím na výplatu dividend zo spoločností s majetkovou účasťou štátu, resp. Fondu národného majetku SR, druhý polrok,“ tvrdí ministerstvo.

Samotné daňové príjmy štátneho rozpočtu tak podľa údajov zverejnených rezortom financií ku koncu septembra dosiahli 6,494 mld. eur, čo znamenalo medziročný nárast o 5 % a plnenie celoročného plánu na takmer 73 %. Pozitívnejší vývoj ako vlani sa zaznamenal pri väčšine typov daní. Výber dane z pridanej hodnoty medziročne stúpol o 5,2 % na 3,245 mld. eur, zrážkovej dane o 9,8 % na 141 mil. eur a dane z príjmov právnických osôb o 13,8 % na 1,537 mld. eur.

Naopak, slabší výber ako za prvé tri štvrťroky tohto roka eviduje ministerstvo financií pri spotrebných daniach. Ich výber klesol o 1,4 % na 1,458 mld. eur. Pri dani z príjmov fyzických osôb, ktorá v rámci fiškálnej decentralizácie smeruje takmer celá do rozpočtov samospráv, rezort financií ku koncu septembra evidoval 93,2 mil. eur.

Nedaňové príjmy štátu za prvých deväť mesiacov tohto roka medziročne vzrástli o 11,8 % na 598,9 mil. eur. Naopak, výrazne za vlaňajškom naďalej zaostávajú granty a transfery, ktoré medziročne klesli o 42,5 % na 825 mil. eur. Výrazný podiel na tomto vývoji majú príjmy z rozpočtu Európskej únie, ktoré boli ku koncu septembra medziročne nižšie o 24,8 % na úrovni 829,1 mil. eur. Z celoročného plánu sa tak zatiaľ naplnili ani nie na štvrtinu.

Z celkových výdavkov tvorili ku koncu septembra bežné výdavky, ktoré smerujú predovšetkým na zabezpečenie fungovania štátnych organizácií a mzdy ich pracovníkov, 8,929 mld. eur. V medziročnom porovnaní sú tak nižšie o 7,3 %. Kapitálové výdavky štátu v porovnaní s prvými deviatimi mesiacmi vlaňajška klesli o 14,2 % na 993,3 mil. eur.

Podľa schváleného rozpočtu by štát mal v tomto roku hospodáriť s rozpočtovanými výdavkami na úrovni 17,002 mld. eur a celkové príjmy sa rozpočtujú na 13,916 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu by mal dosiahnuť 3,085 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS