ČLÁNOK
Deficit VšZP môže budúci rok vzrásť až na 6,7 mld. Sk
19. novembra 1999

Návrh rozpočtu však vychádza z nereálneho predpokladu zvýšenia poistných platieb štátu za ekonomicky neaktívnych poistencov zo súčasných 283 Sk na 411 Sk. Očakávaný deficit poisťovne za tento rok v sume 2,7 mld. Sk ostáva aj v návrhu rozpočtu na rok 2000 nekrytý, pričom s vysporiadaním záväzkov zdravotnej poisťovne Perspektíva sa v ňom nepočíta. Vo štvrtok na tlačovej besede o tom informovala námestníčka riaditeľa pre úsek financií a ekonomiky VšZP Eva Beljaková.

Podľa jej slov si je VšZP vedomá, za návrh poistného rozpočtu nie je v súlade s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2000 a po jeho schválení VšZP svoj poistný rozpočet upraví. „V prípade zachovania štátom plateného poistného na úrovni tohto roka pri nezmenených nákladoch na zdravotnú starostlivosť však môže vzrásť deficit poisťovne vrátane dlhov Perspektívy až na 6,7 mld. Sk,“ dodala E. Beljaková. Zdravotné poisťovne majú podľa zákona povinnosť schvaľovať vyrovnaný rozpočet.

Na celkovom objeme zdrojov sa v návrhu poistného rozpočtu podieľajú príjmy bežného roka výškou 32,4 mld. Sk. Z toho výber poistného za ekonomicky aktívnych poistencov sa predpokladá vo výške 16,979 mld. Sk a z prerozdelenia pripadne poisťovni 15 mld. Sk. Zvyšných 270 mil. Sk predstavujú iné príjmy zahŕňajúce napríklad poplatky z omeškania. Návrh rozpočtu vychádza z predpokladu 94-percentnej úspešnosti výberu poistného a rastu počtu poistencov z minuloročných 3,3 mil. ľudí (61 %) na 3,7 mil. poistencov. VšZP by tak na budúci rok poisťovala 68,4 % z celkového počtu poistencov. V návrhu rozpočtu je zohľadnený 7-percentný rast nákladov na lieky, pričom reálna hodnota sa pohybuje v rozmedzí 10 až 15 %. Na rast nákladov vplyvom inflácie a zvýšenej DPH nebolo možné v návrhu prihliadať, uviedla E. Beljaková.

V budúcoročnom rozpočte sa odhaduje nárast pohľadávok na poistnom o 1 mld. Sk , čím by dosiahli sumu 6,6 mld. Sk. Celkové pohľadávky k ultimu roku 2000 sa očakávajú v objeme 10,6 mld. Sk. Vo výške 5,3 mld. Sk sa odhaduje objem záväzkov. Z toho záväzky voči Ministerstvu financií SR z titulu návratnej finančnej výpomoci predstavujú 1,3 mld. Sk. V prípade zohľadnenia výšky záväzkov zdravotnej poisťovne Perspektíva by predpokladaná výška záväzkov VšZP vzrástla o 2 mld. Sk na 7,3 mld. Sk. O 0,5 mld. Sk by sa z tohto titulu zvýšil aj objem pohľadávok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS