ČLÁNOK
Deficit verejných financií by sa mal do roku 2005 znížiť na 3,3 % HDP
25. novembra 2002

Ministerstvo financií SR (MF) plánuje v strednodobom finančnom výhľade do roku 2005 znížiť deficit verejných financií (VF) na úroveň 3,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Reálny rast HDP by mal pritom dosiahnuť 5,1 % a priemerná miera inflácie by mala byť 4,9 %. Konsolidovaný verejný dlh by sa mal do roku 2005 vyšplhať na 553 mld. Sk, a mal by tak mať 39,1-percentný podiel na HDP.

Podľa zrevidovaného strednodobého finančného výhľadu z dielne MF by sa schodok verejnej správy vypočítaný podľa metodiky ESA 95 mal v budúcom roku znížiť z tohtoročných 7,8 % HDP na 5 % a v roku 2004 na 3,8 % HDP. Pokles čistých výpožičiek pritom rezort financií očakáva za predpokladu, že klesnú záväzky zdravotných poisťovní za neuhradené výkony voči zdravotníckym zariadeniam. Okrem toho by sa mala zlepšiť aj vymožiteľnosť pohľadávok verejnej správy, najmä nedoplatkov daní, ciel a poistného. Pokles deficitu verejnej správy v metodike ESA podmieňuje aj použitie príjmov z privatizácie na splácanie verejného dlhu.

Hlavným nástrojom na zníženie deficitu by pritom mala byť rozpočtová politika. MF pritom chce znížiť daňové zaťaženie priamymi daňami a tiež odvodové zaťaženie, zvýšiť efektívnosť výberu daní, obmedziť daňové úniky a využiť budúce príjmy z privatizácie prednostne na úhradu verejného dlhu. Rast výdavkov by sa mal obmedziť reformou v zdravotníctve, zapojením súkromných zdrojov do financovania zdravotníctva, vzdelávania a budovania infraštruktúry alebo racionalizáciou poskytovania dávok sociálnej pomoci a dávok štátnej sociálnej podpory.

Strednodobý fiškálny rámec nepočíta s vplyvom pozície rozpočtov verejnej správy k rozpočtu Európskej únie (EÚ) v prípade vstupu SR do únie v roku 2004. Výdavky na financovanie projektov z predvstupových fondov EÚ sú v ňom premietnuté. Na spolufinancovanie projektov sa v budúcoročnom rozpočte rozpočtuje 4,5 mld. Sk. Pritom sa predpokladá, že SR bude tak v budúcom roku ako aj v roku 2004 disponovať zdrojmi z týchto fondov v objeme asi 7,9 mld. Sk. Reálne čerpanie fondov bude závisieť od kvality predkladaných projektov.

Konsolidovaný verejný dlh by sa mal v budúcom roku zvýšiť podľa očakávaní rezortu financií z tohtoročných 385 mld. Sk, čo je 36,2 % HDP, na úroveň 457 mld. Sk, čo predstavuje 39,6 % HDP. V roku 2004 očakáva rezort financií verejný dlh na úrovni 39,4 % HDP vo výške 508 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS