ČLÁNOK
Deficit verejných financií by mohol dosiahnuť 40 mld. Sk
3. januára 2001

V roku 2001 možno predpokladať, že celkový deficit verejných financií presiahne úroveň 40 mld. Sk, povedal pre agentúru SITA analytik Tatra banky Róbert Prega. Jednorazovo by očakávaná výška deficitu verejných financií nemala ohroziť makroekonomickú stabilitu SR, zo strednodobého hľadiska však môže byť schodok verejného okruhu zásadným problémom.

„Výdavky na financovanie reštrukturalizácie bánk a realizáciu štátnych záruk budú v roku 2001 a aj v nasledujúcich rokoch významnou záťažou pre verejné financie. Spolu so zvyšujúcimi sa nárokmi fondov sociálneho zabezpečenia nebude možné ich dlhodobo financovať jednorazovými príjmami z privatizácie,“ tvrdí R. Prega. Podľa neho je preto nevyhnutná potreba reformy systému sociálneho zabezpečenia. Pri predpokladanom ďalšom náraste domáceho dopytu by očakávanú úroveň deficitu verejných financií pravdepodobne nemohla akceptovať Národná banka Slovenska.

Príjmy z privatizovaného majetku by mali smerovať na znižovanie verejného dlhu, čo by sa malo prejaviť na znížení výdavkov verejných financií v budúcom období. Znižovanie deficitu verejných financií je nutným predpokladom aj pre naplnenie integračných ambícii SR na vstup do Európskej únie, dodáva R. Prega.

Minulý rok schodok verejného okruhu neznamenal bezprostredné inflačné nebezpečenstvo ani nepôsobil na zvyšovanie sadzieb na domácom finančnom trhu. Podľa R. Pregu sa na tom podpísal klesajúci domáci dopyt a fakt, že časť výdavkov bola financovaná príjmami z privatizácie a emisiou eurobondov na medzinárodných trhoch.

V zákone o štátnom rozpočte na rok 2000 sa počítalo s deficitom vo výške 18 mld. Sk. Tento rozpočet však nezahŕňal výdavky na reštrukturalizáciu bánk. Po započítaní výdavkov na reštrukturalizáciu bankového sektora vo výške 8,488 mld. Sk a zaplatení záruk na úvery štátneho podniku Vodohospodárska výstavba v objeme 4,035 mld. Sk sa skončilo hospodárenie štátu s celkovým deficitom 27,664 mld. Sk. Bežné hospodárenie štátu skončilo v deficite 15,141 mld. Sk.

Celkový deficit verejných financií za minulý rok mal dosiahnuť 28 mld. Sk. V priebehu roka však vláda rozhodla o dodatočnom použití príjmov z predaja Slovenských telekomunikácii aj na rozvojové projekty, ktoré navŕšili výšku deficitu verejných na 32,8 mld. Sk (3,7 % HDP). „Aj keď došlo k prekročeniu pôvodne plánovaného deficitu, dosiahnutý výsledok bol mierne lepší, ako boli naše očakávania,“ dodal R. Prega.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS