ČLÁNOK
Deficit verejnej správy za šesť mesiacov 8,6 mld. Sk
2. októbra 2001

Za prvý polrok zaznamenala verejná správa celkový deficit 8,6 mld. Sk, pričom za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku to bolo len 1,2 mld. Sk. Najviac sa na prehĺbení deficitu podieľal štátny rozpočet, ktorého deficit v medziročnom porovnaní vzrástol z 0,5 mld. Sk na 13,2 mld. Sk. Schodok obidvoch rozpočtov pritom zahŕňa aj výdavky na reštrukturalizáciu bánk vo výške 7,1 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Ministerstvom financií SR.

Štátne fondy hospodárili za prvých šesť mesiacov s prebytkom 0,3 mld. Sk a Fond národného majetku sa v medziročnom porovnaní dostal z deficitu 0,2 mld. Sk do mierneho prebytku 0,4 mld. Sk. Rovnako aj fondy sociálneho zabezpečenia ukončili polrok s prebytkom 2,2 mld. Sk, keď za rovnaké obdobie minulého roku sa dostali do deficitu prevyšujúceho jednu miliardu korún. Obce zdvojnásobili prebytok prostriedkov, keď ukončili prvých šesť mesiacov s prebytkom 1,2 mld. Sk.

Ku koncu júna predstavoval dlh ústredných rozpočtových organizácií spolu 343,9 mld. Sk, pričom zahraničný dlh z toho predstavoval 28 %. Na domáci dlh pripadalo 247,6 mld. Sk, z čoho 105 mld. Sk tvorila emisia štátnych dlhopisov.

(SITA, hk; na) 0110010435


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS