ČLÁNOK
Deficit štátneho rozpočtu za deväť mesiacov 7,821 mld. Sk
6. októbra 2000

Štátny rozpočet SR vykázal k ultimu septembra deficit vo výške 7,821 mld. Sk, čo predstavuje 43,5 % projektovaného schodku. Ako tlačovú agentúru SITA informovala Jana Tökölyová z oddelenia pre vzťahy s verejnosťou Ministerstva financií SR, celkové príjmy boli na úrovni 161,869 mld. Sk čo je 88,1-percentné plnenie celoročného rozpočtu, výdavky predstavovali objem 169,691 mld. Sk a naplnili sa na 84,1 %.

Daňové príjmy tvorili s objemom 129,127 mld. Sk takmer štyri pätiny celkových príjmov štátneho rozpočtu. Najvyšší podiel predstavoval výber dane z pridanej hodnoty, ktorý dosiahol 49,8 mld. Sk, čo je na 79,2-percentnej úrovni z plánovaného výberu za rok. Výber spotrebných daní sa podaril naplniť na 77,9 %, čo znamená príjmy viac ako 21 mld. Sk. Štát získal z dane z príjmov právnických osôb do rozpočtu zatiaľ 21,58 mld. Sk a do naplnenia celoročného plánu chýba len 11,9 %. Naopak, štát zatiaľ dosiahol len 66,4-percentné plnenie celoročného plánu pri výbere daní z príjmov fyzických osôb, ktoré za deväť mesiacov predstavovali 17,95 mld. Sk.

Príjmy z cla predstavovali 2,59 mld. Sk a jeho plnenie zatiaľ najviac zaostáva za plánom, keďže dosahuje len 57,6 % z plánovanej celoročnej úrovne. Ďalším príjmom zo zahraničného obchodu bola dovozná prirážka, kde výber dosiahol 7,18 mld. Sk a na splnenie plánu ostávajú necelé tri percentá. Výber dane z príjmov vyberaných zrážkou bol na úrovni 7,4 mld. Sk, teda tri štvrtiny z projektovaného objemu. Nedaňové príjmy tvorili 32,7 mld. Sk, čo predstavuje prekročenie plánu o 74,1 %.

Bežné výdavky tvorili svojim objemom 157,264 mld. Sk viac ako 92-percentný podiel na celkových výdavkoch. Vláda teda minula 83,4 % bežných prostriedkov rozpočtovaných na tento rok. Kapitálové výdavky predstavovali viac ako 12,4 mld. Sk, čo je 94,1 % z celoročného plánu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS